«Ταξιδεύουν οι πληροφορίες, όχι οι ασθενείς»

62

Σημαντικά βήματα προς την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα παραγωγής γνώσης για την αντιμετώπιση σπάνιων και πολύπλοκων αιματολογικών, αυτοάνοσων, νευροενδοκρινικών και άλλων νοσημάτων κάνουν εξειδικευμένες κλινικές και τμήματα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Οπως ανακοινώθηκε χθες, δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι υπουργικές αποφάσεις για την εθνική αναγνώριση επτά κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στο Λαϊκό, στις εξής μονάδες και τμήματα:

• Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου (για τα σπάνια αιματολογικά νοσήματα).

• Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία του ΕΚΠΑ (για τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες και συγκεκριμένα για τα σπάνια νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα, τα σπάνια νοσήματα του συνδετικού ιστού και μυοσκελετικών παθήσεων και για τα σπάνια συστηματικά αυτοφλεγμονώδη και αυτοάνοσα νοσήματα).

• Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας μετά του ομώνυμου εργαστηρίου του ΕΚΠΑ (για δύο διαφορετικές θεματικές ενότητες και συγκεκριμένα για σπάνια νοσήματα του συνδετικού ιστού και μυοσκελετικών παθήσεων και για σπάνια συστηματικά αυτοφλεγμονώδη και αυτοάνοσα νοσήματα).

• Α΄ Παθολογική Κλινική του ΕΚΠΑ (για σπάνια ενδοκρινολογικά νοσήματα).

Υπενθυμίζεται ότι ο σκοπός των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης είναι, μεταξύ άλλων, η σωστή διαχείριση των ασθενών που πάσχουν από σπάνια νοσήματα ή πολύπλοκες νόσους, η ενίσχυση και βελτίωση της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας αυτών, η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών Υγείας και η ενίσχυση της έρευνας και της κατάρτισης των επαγγελματιών Υγείας στις συγκεκριμένες νόσους.

Με την εθνική αναγνώριση των μονάδων αυτών ως κέντρων εμπειρογνωμοσύνης, τους δίνεται άμεσα η δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις σπάνιες νόσους στις οποίες εξειδικεύονται, με απώτερο στόχο «να ταξιδεύουν οι πληροφορίες και όχι οι ασθενείς». Ειδικότερα, η συμμετοχή τους στα δίκτυα αναφοράς θα οδηγήσει στη δημιουργία κοινών βάσεων κλινικών δεδομένων και πληροφοριών, τη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης επαγγελματιών Υγείας, την προώθηση κλινικών μελετών, τη διάχυση καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση των νοσημάτων, την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης.

Πηγή: kathimerini.gr