Δήμος Δίου Ολύμπου: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

565

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 31.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.

Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος

2.

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών φωτισμού-καθαριότητας έτους 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος

3.

Λήψη απόφασης για καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος

4.

Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος

5.

Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών για το έτος 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος

6.

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.