Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κατερίνης

311

Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε την 1η Νοεμβρίου 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ., στο Δήμο Κατερίνης (1ος όροφος, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασισθούν τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που πρέπει να ληφθούν, με στόχο τη βέλτιστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο Δήμου Κατερίνης και την μείωση του κινδύνου και των επιπτώσεων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων –παγετού.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη.

Τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους της Γ.Γ.Π.Π. μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ: http://www.civilprotection.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ