Με τροπολογία βγαίνουν από το αδιέξοδο μεγάλα δημόσια έργα

253

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο αναπτυξιακό σχέδιο νόμου “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις” αναφορικά με την υπαγωγή σε διαδικασίες επιείκειας και διευθέτησης όσον αφορά την υπόθεση των διευθετήσεων μεταξύ των τεχνικών εταιρειών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η διευθέτηση, η οποία εισήχθη για πρώτη φορά με τον νόμο 3959/2011 αποτελεί στην Ελλάδα το κατεξοχήν εργαλείο επιτάχυνσης της διαδικασίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, “η ως άνω διάταξη αποδείχτηκε ότι γεννά κενά και ασάφειες λόγω της ελλειπτικής της διατύπωσης αναφορικά με το ακριβές εύρος των κινήτρων τα οποία παρέχει στους διευθετήσαντες. Οι ασάφειες αυτές, αφενός καθιστούν μη ελκυστικούς τους θεσμούς της επιείκειας και της διευθέτησης, αφετέρου γεννούν αμφισβητήσεις και δικαστικές διενέξεις στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών για δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχώρησης”.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ωστόσο, αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη από την επανεκκίνηση μεγάλων δημόσιων έργων υποδομής, τα οποία παρέμεναν “παγιδευμένα” λόγω προσφυγών στη δικαιοσύνη.

Πηγή: capital.gr