Μέσω POS και κάρτας η “αγορά” Golden Visa

177

Της Αλεξάνδρας Γκίτση
 
Αναδρομική ισχύ για όσες συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017 έως και σήμερα για την απόκτηση Golden Visa έχει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η οποία προβλέπει πως η πληρωμή για την απόκτησή της μπορεί να γίνει μέσω POS, δίγραμμης επιταγής και μεταφοράς πίστωσης από πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Με την εν λόγω τροπολογία ορίζεται πως η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών καθορίζεται σε 250.000 ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς έως και την υπογραφή του αντίστοιχου οριστικού συμβολαίου.

Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, ή μέσω POS εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα.

Επίσης με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται καθώς και να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας, με τουλάχιστον 5ετή διάρκεια, για τις οποίες μπορεί να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης.

Πηγή: capital.gr