Γ. Χαντζηνικολάου για τράπεζες: Έχουμε λόγους να νιώθουμε αισιόδοξοι αλλά δεν πρέπει να εφησυχάσουμε

229

Ο τραπεζικός κλάδος στη χώρα μας και αλλού, δοκιμάστηκε τα χρόνια της κρίσης. Αλλά μέσα από αυτή την πολυετή περιπέτεια υπάρχουν μαθήματα για όλους μας. Προσωπικά, πιστεύω ότι πλέον έχουμε σημαντικούς λόγους να νιώθουμε αισιόδοξοι για το μέλλον αλλά δεν πρέπει, δεν μπορούμε, να εφησυχάσουμε, τόνισε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), της Τράπεζας Πειραιώς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιώργος Χαντζηνικολάου, κλείνοντας την ομιλία του με θέμα “ο ρόλος της Διαχείρισης Κίνδυνων στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης” στο πλαίσιο του συνεδρίου “risk management and Compliance που διοργανώνει η ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την ΕΕΤ και τη PRMIA.

“Υπάρχουν προκλήσεις μπροστά μας, αλλά σας προτείνω να τις δούμε ως ευκαιρία. Μια ευκαιρία, να δημιουργήσουμε την επόμενη ημέρα για τις τράπεζες. Και καθοδόν να δημιουργήσουμε αξία τόσο για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και γενικότερα, συνολικά για τη κοινωνία”, ανέφερε ο κ. Χαντζηνικολάου απευθυνόμενος στο μεγάλο αριθμό τραπεζικών στελεχών που παρακολούθησαν το συνέδριο.

Ο κ. Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα της διαχείρισης κίνδυνων αλλά και της εταιρικής διακυβέρνησης, που όπως τόνισε είναι θέματα που αφορούν όλες τις εταιρικές μονάδες μιας οικονομίας, εστιάζοντας στη διάρκεια της ομιλίας του στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου οι εξελίξεις τόσο στην εταιρική διακυβέρνηση αλλά και στη διαχείριση των κινδύνων είναι ραγδαίες τα τελευταία χρόνια σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Αναφερόμενος στην χώρα μας ο κ. Χαντζηνικολάου είπε, μεταξύ άλλων, ότι ως αποτέλεσμα κυρίως της κρίσης, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από όλες τις τράπεζες και τους εποπτικούς μηχανισμούς για να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης. Ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων μέσα σε ένα ενισχυμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου και παράλληλα καθιστά βέβαιο ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τον κώδικα ηθικής του εκάστοτε οργανισμού. Ο μεγαλύτερος καταλύτης για όλες αυτές τις εξελίξεις ήταν οι εξελίξεις στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών και η σημαντική ενδυνάμωση του ρολού των ανεξάρτητων διοικητικών συμβουλίων. Αυτό που ακολούθησε ήταν η αναβάθμιση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στις διαδικασίες, στην εταιρική κουλτούρα και κυρίως στη διαχείριση των κινδύνων, κυρίως μέσω των επιτροπών διαχείρισης κινδύνων και την ενίσχυση του ρόλου του CRO. Είναι λοιπόν μια καλή στιγμή να αναρωτηθούμε που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε, ειδικά στο τομέα της διαχείρισης των κινδύνων, που κατά γενική αποδοχή, είναι καταλυτικός για τη μελλοντική και διαχρονική επιτυχία του τραπεζικού συστήματος, και κατ’ επέκταση του στοιχήματος της ανάπτυξης της χώρας, πρόσθεσε.

Ο κ. Χαντζηνικολάου έδωσε έμφαση στην επίτευξη του στόχου για τις μονάδες διαχείρισης κινδύνων να συνεχίσουν την ανεξάρτητη επίβλεψη της διαχείρισης των πόρων των τραπεζών. Παράλληλα όμως, όπως είπε, καλούνται να βοηθήσουν τους ιθύνοντες στις επιχειρηματικές μονάδες να αναλάβουν με υπευθυνότητα, τους επιχειρηματικούς κινδύνους με πλήρη ανάγνωση και επίγνωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν στα βιβλία της τράπεζας.

Ο κ. Χαντζηνικολάου ανέλυσε διεξοδικά πώς θα το επιτύχει αυτό, η μονάδα διαχείρισης κινδύνων, εστιάζοντας σε 4 βασικές περιοχές: Η πρώτη είναι η στρατηγική διαχείριση των κεφαλαίων και της ρευστότητας, η δεύτερη είναι η στρατηγική διαχείριση των κινδύνων, η τρίτη αναφέρεται στη ανάγκη για συνεχή βελτίωση του μοντέλου διακυβέρνησης κινδύνων και τέλος είναι η διαμόρφωση κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου (risk culture).

Σήμερα η αλλαγή κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων είναι όντως στη κορυφή της ατζέντας κάθε τράπεζας. Ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά, όμως η αλλαγή κουλτούρας θέλει χρόνο και επιμονή. Και στην επίτευξη αυτού του στόχου, η διαχείριση κινδύνων μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι όλα τα τραπεζικά στελέχη, από την κορυφή της διοίκησης μέχρι τον νεοεισερχόμενο υπάλληλο, να μοιράζονται ένα κοινό επίπεδο κατανόησης, και κυρίως την ανάγκη για υπευθυνότητα σε σχέση με την ανάληψη κινδύνου και των κανόνων συμπεριφοράς, πρόσθεσε.

Επισήμανε επίσης ότι η διαχείριση των κινδύνων αγγίζει όλες τις δραστηριότητες του Διοικητικού συμβουλίου και δεν είναι τυχαίο ότι είναι στη κορυφή των προτεραιοτήτων κάθε Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο του διευθύνοντα συμβούλου που τελικά είναι αυτός που ζυγίζει τους κινδύνους όπως παρουσιάζονται μπροστά του από τη διαχείριση κινδύνων, και τα αναμενόμενα κέρδη όπως τα παρουσιάζουν οι επιχειρηματικές μονάδες. Είναι αυτός που κάνει τις τελικές αποφάσεις όπου χρειαστεί, με τελικό κριτή βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ίδιο ισχύει όπως πρόσθεσε και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, τους επικεφαλής των επιχειρηματικών μονάδων, ως και όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής και τελικά όλους τους εργαζόμενους της τράπεζας, που στη καθημερινότητα καλούνται να κάνουν τέτοιες αποφάσεις στα επίπεδα τους καθημερινά καθώς φυσικά και τον CRO (επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων) μιας τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: capital.gr