Συνεργασία Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και “Λίκνου των Μουσών”.

270

Την Τρίτη 8/10/2019 στο κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κατερίνη πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με στελέχη της τράπεζας και του ινστιτούτου “Λίκνο των Μουσών”.


Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του πιστωτικού ιδρύματος από το “Λίκνο των Μουσών”, για την πορεία της δημιουργίας του Θεματικού Πάρκου “MUSEIO” στις Καρυές Πιερίας.

Παρουσιάστηκε η ιδέα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πιερίας, η στόχευση και ο σχεδιασμός του ‘’Λίκνου των Μουσών’’, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι δράσεις που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη, ο βαθμός ωριμότητας του έργου και τα επόμενα βήματα.

Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης αναζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν τρόποι συνεργασίας και συμπόρευσης προκειμένου να υλοποιηθεί το μεγάλο αυτό έργο βιώσιμης ανάπτυξης που θα αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής μας.