Οι θέσεις της ΟΤΟΕ για τις εργασιακές ρυθμίσεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου

275

Με επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ) παραθέτει τις θέσεις και τις προτάσεις της για τις εργασιακές ρυθμίσεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, η ΟΤΟΕ υποστηρίζει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη συρροή και την επέκταση είναι το “”όχημα” για τη σταδιακή, αλλά βέβαιη απαξίωση στην πράξη των αρχών της εύνοιας και της επέκτασης, μεθοδεύοντας ένα νέο κύμα αποκέντρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ένα νέο κύμα εσωτερικής υποτίμησης και απορρύθμισης των αγορών εργασίας σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο”.

Όπως αναφέρει, “αντί μίας σύγχρονης ανταγωνιστικότητας, εστιασμένης στη γνώση, στην ποιότητα και στην καινοτομία, πριμοδοτείται, με τον τρόπο αυτό, μία αναχρονιστική εκδοχή της. Η τελευταία στηρίζεται μονομερώς στη μειωμένη αμοιβή και στην υποβάθμιση των όρων της εργασίας και των συλλογικών ρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα”.

Σύμφωνα με την ΟΤΟΕ, “επιχειρείται η επάνοδος στις μνημονιακές λογικές, που καταφανώς απέτυχαν να βελτιώσουν τη θέση της χώρας στη διεθνή κλίμακα ανταγωνιστικότητας, να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσουν ευπρεπείς και βιώσιμες θέσεις εργασίας”.

“Η προτεινόμενη ρύθμιση για τη Διαιτησία είναι αντισυνταγματική (αντίθετη στην ομόφωνη απόφαση ΟλΑΠ 25/2004 και ΟλΣτΕ 2307/2014), στρεβλή και επιλεκτική. Αφαιρεί το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής από τη συντριπτική πλειονότητα των συνδικάτων του ιδιωτικού τομέα, με συνέπεια την ανυπαρξία συλλογικών ρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα και την επικράτηση τελικά των ατομικών συμβάσεων εργασίας” σημειώνει η Ομοσπονδία.

Μεταξύ άλλων, η ΟΤΟΕ τονίζει: “Είναι κρίσιμο το πώς θα αποσαφηνιστούν και θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια οι προτεινόμενες στο άρθρο αυτό ρυθμίσεις για τα μητρώα συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, ειδικά όσον αφορά στις οικονομικές καταστάσεις τους, στην αρμοδιότητα και ικανότητα για διαπραγμάτευση, στις επεκτάσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ή και σε άλλα ευαίσθητα ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Πολλά από αυτά μένουν ανοικτά για ρύθμιση με υπουργική απόφαση, για την οποία ζητείται, κατ’ αρχήν, ευρεία εξουσιοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για τα θέματα ψηφοφορίας στα οποία προστίθεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και για την προκήρυξη απεργίας, όπου η ουσία της ρύθμισης παραπέμπεται ομοίως σε υπουργική απόφαση με εξουσιοδότηση από τη Βουλή”.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΤΟΕ ζητάει να οριστεί το ταχύτερο δυνατόν μία συνάντηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας.

Πηγή: capital.gr