Μετεγγραφές: Τι πρέπει να προσέξουν οι φοιτητές

251

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης, χιλιάδες νεοεισαχθέντες φοιτητές έχουν στρέψει το βλέμμα τους στις μετεγγραφές καθώς για πολλούς η… μεταπήδηση σε τμήματα που εδρεύουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους αποτελεί μονόδρομο.

Το φετινό τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης μετά τις μετονομασίες τμημάτων και την «πανεπιστημιοποίηση» δεκάδων σχολών των Α-ΤΕΙ, είναι εντελώς διαφορετικό από το περσινό και ως εκ τούτου οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεχτικά τις νέες αντιστοιχίες τμημάτων που αφορούν στις μετεγγραφές.

Χιλιάδες αιτήσεις

Και τη φετινή χρονιά  οι αιτήσεις για μετεγγραφές θα αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι των νέων που κατάφεραν να εισαχθούν σε κάποιο τμήμα της ανώτατης εκπαίδευσης ενώ είναι πιθανό οι αιτήσεις να είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας του νέου «χάρτη» στην ανώτατη εκπαίδευση.

Είναι ενδεικτικό ότι την περσινή χρονιά ο αριθμός των φοιτητών που άλλαξαν τμήμα έφτασε σχεδόν τους 8.500. Αν ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία για τις πέντε κατηγορίες μετεγγραφών φαίνεται ότι:

Α) Γενική κατηγορία με ποσοτικό περιορισμό (15% επί του αριθμού των εισακτέων): 8412 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 5474, δηλ. ποσοστό 65,07%.

Β) Ειδική κατηγορία χωρίς ποσοτικό περιορισμό: 230 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 224, δηλ. ποσοστό 97,4%.

Γ) Ειδική κατηγορία Ελλήνων φοιτητών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: 83 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 62, δηλ. ποσοστό 74,7%.

Δ) Ειδική κατηγορία φοιτητών κυπριακής καταγωγής: 33 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 33, δηλ. ποσοστό 100%.

Ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές: 3298 αιτήσεις για μετεγγραφή και έγιναν δεκτές 3189 δηλαδή ποσοστό 96,7%.

Τα κριτήρια για μετεγγραφή

Σύμφωνα με το νόμο για τις μετεγγραφές που ισχύει (δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή τουλάχιστον για το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά), αίτηση μπορούν υποβάλουν οι φοιτητές των ΑΕΙ και των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδημιών που έχουν εγγραφεί σε τμήματα των ΑΕΙ και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Το ποσοστό των μετεγγραφών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα.

Σύμφωνα με το νόμο, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2017, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 6)

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2017, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, (3001 έως 6.000 Ευρώ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4)

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2017, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6001-9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3). Σημειώνεται πως κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)

ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)

στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)

η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)

θ) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (μόριο 1).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν πληροί τουλάχιστον ένα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια ή δεν επαληθευτούν αυτά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μετεγγραφή χορηγείται για τις θέσεις που δεν κατελήφθησαν από αιτούντες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια.
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο για τις μετεγγραφές. 

Ο νέος «χάρτης» και οι αντιστοιχίες τμημάτων

Τη φετινή χρονιά θα υπάρχουν πολλοί περισσότεροι υποψήφιοι οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν μετεγγραφή. Και αυτό, διότι, δεκάδες τμήματα που έγιναν στο μέσο της χρονιάς πανεπιστημιακά θα αποτελέσουν για αρκετούς το «διαβατήριο» για να καταθέσουν αίτηση προκειμένου να σπουδάσουν σε ίδρυμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Είναι ενδεικτικό ότι από το σύνολο των τμημάτων που έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό τα 382 έχουμε αντιστοιχία με κάποιο άλλο (δείτε εδώ τις αντιστοιχίες). Από το φετινό μηχανογραφικό τα μόνα τμήματα που δεν έχουν αντιστοιχία είναι 74.

Τα τμήματα χωρίς αντιστοιχία 
Χαοτικές διαφορές μεταξύ ομοειδών τμημάτων

Στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις εκτός από την εισαγωγή σε ορισμένα τμήματα που βαθμούς κάτω της βάσης, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν χαοτικές διαφορές μεταξύ ομοειδών τμημάτων που εδρεύουν στα κεντρικά τμήματα και σε αυτά της περιφέρειας.

Οι διαφορές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακραίες καθώς υπάρχουν τμήματα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο στα οποία καταγράφονται διαφορές χιλιάδων μορίων που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 10.000 μόρια.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος των διαφορών που καταγράφονται στα φετινά αποτελέσματα, αρκεί να αναφέρουμε παραδείγματα ορισμένων ομοειδών τμημάτων διαφορετικών ΑΕΙ. Ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα αφορά το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονμικής. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο η βάση διαμορφώθηκε στα 6.257 μόρια ενώ στο αντίστοιχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου ανήλθε σε 16.371 μόρια. Δηλαδή διαφορά 10.114 μόρια!

Χαοτικές είναι οι διαφορές μεταξύ Πολυτεχνικών τμημάτων με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, ένα από τα πλέον υψηλόβαθμα της ανώτατης εκπαίδευσης, η βάση διαμορφώθηκε στα 19.050 μόρια ενώ στο αντίστοιχο που εδρεύει στο Βόλο έχει βάση 14.109 (διαφορά 4.941).

Αντίστοιχη η εικόνα και στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η διαφορά μεταξύ των τμημάτων του ΕΜΠ και του πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας  ανέρχεται σε 4.584 μόρια (18.314 και 13.730 αντίστοιχα).

Τεράστια είναι η διαφορά σε ένα ακόμη τμήμα, αυτό των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Το τμήμα που εδρεύει στην Κοζάνη «απαίτησε» 5.295 μόρια ενώ το αντίστοιχο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 13.804 (διαφορά 8.509 μόρια).

Μικρότερες οι διαφορές στα Παιδαγωγικά

Στα Παιδαγωγικά τμήματα, επίσης καταγράφονται εντυπωσιακές διαφορές που φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 3.000 μόρια. Στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης που εδρεύει στη Φλώρινα οι υποψήφιοι εισάγονται με 12.647 μόρια. Όσοι από αυτούς δικαιούνται μετεγγραφή, θα μπορούν να μεταπηδήσουν στο τμήμα του Καποδιστριακού το οποίο άνοιξε τις «πύλες» του με 15.732 μόρια.

Πηγή: tanea.gr