Οχι στην οδήγηση στα 17 – Στους ΟΤΑ οι «γουρούνες»

73

Καταργείται η υποχρεωτική επανεξέταση των κατόχων αδειών οδήγησης ηλικίας άνω των 74 ετών που επιθυμούν να την ανανεώσουν.

Απλοποίηση των διαδικασιών μέσω της επαναφοράς του παλαιού συστήματος εξέτασης οδήγησης προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που ήρθε στη Βουλή, με κύριο στόχο να εξομαλύνει την κατάσταση που έχει οδηγήσει σε ομηρία 150.000 οδηγούς και υποψήφιους οδηγούς. Μεταξύ των προβλέψεων είναι η δημιουργία επιτροπής που αναλαμβάνει να συντάξει νέο πλαίσιο εξέτασης για τη χορήγηση αδειών οδήγησης σε εφαρμόσιμη και αδιάβλητη βάση.

Πέραν των διατάξεων που αφορούν τις άδειες οδήγησης, ρυθμίζεται το ζήτημα με τις «γουρούνες», οι οποίες είχαν τεθεί εκτός κυκλοφορίας από το προηγούμενο καθεστώς, ενώ η ρύθμιση της κυκλοφορίας τους περιέρχεται στην ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, καταργείται η καθολική απαγόρευση κίνησής τους, δεδομένου ότι πρόκειται για οχήματα που έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε., διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας και πληρώνουν ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Ο οικείος δήμος ή η περιφέρεια στην περιοχή αρμοδιότητάς τους έχουν τη δυνατότητα να θέτουν περιορισμούς στην κυκλοφορία οχημάτων οιασδήποτε κατηγορίας σε ορισμένες περιοχές ή σε όλο το οδικό δίκτυο, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 52 του ΚΟΚ.

Ταυτόχρονα, καταργείται η συνοδευόμενη οδήγηση (άτομα 17 ετών), γιατί με τον τρόπο που θεσμοθετήθηκε (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση στην ηλικία των 17 ετών) δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή της (συνοδεία οδηγού, ειδική ασφαλιστική κάλυψη, διοικητικές κυρώσεις). Η επιτροπή που συστήνεται θα επανεξετάσει το μέτρο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη της οδηγίας 2006/126, που δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα μείωσης του κατώτατου ορίου ηλικίας στα 17 έτη για την κατηγορία Β (επιβατικά) και για οδήγηση μόνον εντός της ελληνικής επικράτειας.

Καταργείται η υποχρεωτική επανεξέταση των κατόχων αδειών οδήγησης ηλικίας άνω των 74 ετών που επιθυμούν να την ανανεώσουν, καθώς κρίθηκε ότι συνιστά διάκριση εις βάρος των ηλικιωμένων, ενώ έχει επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων πολιτών. Η εξέταση ήταν υποτυπώδης (οδήγηση σε έναν δρόμο 500-800 μέτρων) και γι’ αυτό οι απορριφθέντες ήταν πολύ λίγοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών. Ωστόσο, επικαιροποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Συστήνονται δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές (ΔΙΕ), τις οποίες κατήργησε η προηγούμενη κυβέρνηση, και σχεδόν όλοι οι πολίτες άνω των 80 ετών πιστοποιούνταν ικανοί ανά ειδικότητα γιατρού, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, όπου περιοριζόταν ο χρόνος ισχύος των αδειών οδήγησης. Το παράβολο που θα καταβάλλουν οι προς εξέτασιν οδηγοί στη ΔΙΕ είναι μικρότερο του σημερινού. Σήμερα, οι ηλικιωμένοι πρέπει να επισκεφθούν τέσσερις γιατρούς και να πληρώσουν 40 ευρώ, ενώ στη ΔΙΕ, για όλους τους γιατρούς θα πληρώσουν 30 ευρώ, καθώς οι επισκέψεις περιορίζονται σε τρεις.

Πηγή: kathimerini.gr