ΕΠΣ Πιερίας: Ποδοσφαιρική σεζόν 2024-2025 | Έναρξη & Λήξη Αγωνιστικής Περιόδου, Μετεγγραφικές Περίοδοι

για Ερασιτεχνικά Σωματεία

152

Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 59/20-11-2023
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτής
καθώς και οι μετεγγραφικές περίοδοι καθορίζονται ως εξής:

ΕΝΑΡΞΗ & ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025

 • Ημερομηνία έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου είναι η 1-7-2024 και ημερομηνία
  λήξης αυτής η 30-6-2025.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ

 • Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-8-2024 έως και 18-10-2024.
  Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς μετεγγραφές των ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19).
 • Θερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-8-2024 έως και 25-10-
  2024.
 • Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24-1-2025.
  Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς μετεγγραφές των ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19).
 • Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24-1-
  2024.
 • Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-8-2024 έως και 25-10-2024.
 • Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-1-2025 έως και 24-1-
  2025.
 • Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα
  συμβόλαια έχουν λήξει έως 30-6-2024 ή λυθεί έως 31-7-2024, από 1-8-2024 έως και 25-
  10-2024.
 • Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα
  συμβόλαια έχουν λυθεί μετά την 1-8-2024, από 1-10-2024 έως και 25-10-2024.
 • Χειμερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα
  συμβόλαια έχουν λήξει έως 31-12-2024 ή λυθεί έως 15-1-2025, από 1-1-2025 έως και
  15-1-2025.
 • Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (οι πρώην υποσχετικές) από 1-8-2024 έως και
  25-10-2024.
 • Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (οι πρώην υποσχετικές) από 1-
  1-2025 έως και 24-1-2025.
 • Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 1-7-2024 έως και
  30-6-2025.
 • Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 1-8-2024 έως και 25-10-2024.
 • Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 1-1-2025 έως και 24-1-2025.
 • Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024 έως και
  30-6-2025.
 • Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024 έως και
  30-6-2025