Η Άννα Τζήκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νέων στις Βρυξέλλες

88

Με μεγάλο ενθουσιασμό θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι επιλέχθηκα να συμμετέχω στο Πρόγραμμα Νέων Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα δίκτυο νέων εκλεγμένων πολιτικών και δίνει στους εκπροσώπους την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβουν μέρος στη διαδικασία χάραξης μιας νέας πολιτικής, δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασιών με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης.

Και σε αυτή την νέα ευκαιρία, θα συνεχίσω δυναμικά και αδιάκοπα να εργάζομαι… με «Αλληλεγγύη» για τη Μακεδονία 2030!