Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο: Ανάλυση Τάσεων και Δυναμικής το 4ο τρίμηνο του 2023

384

Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο συνεχίζει να παρουσιάζει δυναμικές τάσεις, καθοδηγούμενες από διάφορους παράγοντες, όπως οι οικονομικές συνθήκες, τα επιτόκια και η ζήτηση της αγοράς. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (CBC) παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες μέσω του Δείκτη Τιμών Κατοικιών (RPPI), επισημαίνοντας τις αλλαγές και τις εξελίξεις στην αγορά. Αυτό το άρθρο εξετάζει τα τελευταία στοιχεία της CBC για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς ακινήτων στην Κύπρο.

Επισκόπηση των Τάσεων Τιμών Οικιστικών Ακινήτων

Σύμφωνα με το CBC, το RPPI τόσο για σπίτια όσο και για διαμερίσματα συνέχισε την ανοδική του τροχιά το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Ο δείκτης κατέγραψε αύξηση τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Αυτή η τάση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ζήτηση και την άνοδο των τιμών στην κυπριακή αγορά ακινήτων, κυρίως λόγω του τομέα των διαμερισμάτων.

Τριμηνιαίες και ετήσιες μεταβολές τιμών

Το RPPI για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε τριμηνιαία αύξηση 2.3%, ελαφρώς πάνω από την αύξηση 2.2% που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, το RPPI αυξήθηκε κατά 8,3%, σε σύγκριση με 7,6% το τρίτο τρίμηνο του 2023. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,8% τριμηνιαία και 5,7% ετησίως, ενώ οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 3,2% τριμηνιαία και 12,7% ετησίως.

Περιφερειακές διακυμάνσεις τιμών

Οι τάσεις των τιμών ποικίλλουν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Όλες οι περιφέρειες κατέγραψαν αυξήσεις τιμών για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, οι τριμηνιαίες αυξήσεις των τιμών ήταν οι εξής: Λευκωσία (1,5%), Λεμεσός (3%), Λάρνακα (2,5%), Πάφος (2,7%) και Αμμόχωστος (2,1%). Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις ήταν 5,1% στη Λευκωσία, 10,7% στη Λεμεσό, 11% στη Λάρνακα, 8,3% στην Πάφο και 9,5% στην Αμμόχωστο.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των τιμών

Αρκετοί παράγοντες συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών των ακινήτων στην Κύπρο:

Υψηλή ζήτηση για διαμερίσματα

Η σημαντική ζήτηση για διαμερίσματα, που οδηγείται τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους αγοραστές, έχει ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω. Αυτή η ζήτηση αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη προτίμηση για μικρότερες, πιο προσιτές κατοικίες.

Περιορισμένη προσφορά

Η προσφορά κατοικιών δεν συμβαδίζει με την υψηλή ζήτηση, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις αυξήσεις των τιμών. Αν και υπάρχει σημαντικός αριθμός κατασκευαστικών έργων σε εξέλιξη, η τρέχουσα προσφορά παραμένει ανεπαρκής για την κάλυψη της ζήτησης.

Αύξηση κόστους κατασκευής

Ενώ υπήρξε σταθεροποίηση του κόστους κατασκευής, τα αυξημένα επίπεδα τα τελευταία χρόνια συνέβαλαν στη συνολική αύξηση των τιμών των ακινήτων.

Δυναμική ζήτησης και προσφοράς

Η ζήτηση για οικιστικά ακίνητα στην Κύπρο εξακολουθεί να είναι ισχυρή, ιδιαίτερα μεταξύ των τοπικών αγοραστών. Ωστόσο, σημειώθηκε αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού των συναλλαγών ακινήτων στις οποίες συμμετείχαν αλλοδαποί αγοραστές. Αυτή η μετατόπιση αποδίδεται εν μέρει στις αλλαγές στην πολιτική των κεντρικών γραφείων και στο αυξανόμενο κόστος δανεισμού λόγω των υψηλότερων επιτοκίων ενυπόθηκων δανείων.

Τάσεις ζήτησης

Η συνολική ζήτηση για οικιστικά ακίνητα σημείωσε ελαφρά μείωση όσον αφορά τον όγκο και την αξία των συναλλαγών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η τάση επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων.

Υψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων

Η αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, που οφείλεται στην περιοριστική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού για πιθανούς αγοραστές κατοικιών. Αυτό οδήγησε σε μείωση της έγκρισης νέων στεγαστικών δανείων.

Εγχώρια κυριαρχία αγοραστών

Παρά τη μείωση του ενδιαφέροντος ξένων αγοραστών, οι τοπικοί αγοραστές διατηρούν ισχυρή παρουσία στην αγορά. Ο αριθμός των ακινήτων που πουλήθηκαν σε εγχώριους αγοραστές αυξήθηκε κατά 21,5% ετησίως το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Τάσεις εφοδιασμού

Από την πλευρά της προσφοράς, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων για τις οποίες εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες αυξήθηκε κατά 12,2% το 2023. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αδειών για κτίρια πολλαπλών μονάδων, αντανακλώντας την υψηλή ζήτηση για διαμερίσματα. Η αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς αναμένεται να μετριάσει τις πιέσεις στις τιμές μεσοπρόθεσμα.

Αντίκτυπος οικονομικών παραγόντων

Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο επηρεάζεται σημαντικά από ευρύτερες οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων, του κόστους κατασκευής και των κυβερνητικών πολιτικών.

Επιτόκια και έξοδα δανεισμού

Η αύξηση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων είχε σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με τα τελευταία νομισματικά και χρηματοοικονομικά στατιστικά στοιχεία της CBC, τα νέα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν κατά 13,76% ετησίως το 2023. Το μέσο επιτόκιο ενυπόθηκων δανείων αυξήθηκε στο 5,04% το τέταρτο τρίμηνο του 2023, από 4,4% το τρίτο τρίμηνο και 3,07% την ίδια περίοδο του 2022.

Κόστος Κατασκευής

Ο δείκτης τιμών δομικών υλικών, που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (ΚΥΣΤΑΤ), παρουσίασε ελαφρά αύξηση τον Δεκέμβριο του 2023. Ωστόσο, η ετήσια αύξηση επιβραδύνεται από το δεύτερο τρίμηνο του 2022, υποδεικνύοντας σταθεροποίηση του κόστους κατασκευής. Αυτή η τάση υποδηλώνει ότι οι μελλοντικές αυξήσεις τιμών στα δομικά υλικά ενδέχεται να είναι περιορισμένες, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στη μετριασμό του συνολικού πληθωρισμού των τιμών ακινήτων.

Προοπτικές αγοράς και μελλοντικές προσδοκίες

Όσον αφορά το μέλλον, η αγορά ακινήτων στην Κύπρο αναμένεται να παρουσιάσει πιο συγκρατημένες αυξήσεις τιμών βραχυπρόθεσμα. Αρκετοί παράγοντες θα επηρεάσουν αυτήν την προοπτική

Αυξημένη προσφορά

 Η αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς κατοικιών, ιδιαίτερα διαμερισμάτων, θα συμβάλει στην ανακούφιση ορισμένων πιέσεων ζήτησης και στη σταθεροποίηση των τιμών.

Σταθερό κόστος κατασκευής

Η σταθεροποίηση του κόστους κατασκευής πιθανότατα θα μειώσει την ανοδική πίεση στις τιμές των ακινήτων.

Οικονομική κατάσταση

Οι ευρύτερες οικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων και των κυβερνητικών πολιτικών, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της δυναμικής της αγοράς.

Ξένες Επενδύσεις

Το επίπεδο των ξένων επενδύσεων στην αγορά ακινήτων θα αποτελέσει βασικό καθοριστικό παράγοντα των μελλοντικών τάσεων. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις κυβερνητικές πολιτικές που αποσκοπούν στην προσέλκυση ξένων αγοραστών θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις συνθήκες της αγοράς.

Συμπέρασμα

Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο παραμένει δυναμική, με την αύξηση των τιμών ακινήτων να οφείλεται στην έντονη ζήτηση, ιδιαίτερα για διαμερίσματα. Η περιορισμένη προσφορά και το υψηλό κόστος κατασκευής συνέβαλαν περαιτέρω στις αυξήσεις των τιμών. Ωστόσο, η αγορά αναμένεται να σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα καθώς αυξάνεται η προσφορά και το κόστος κατασκευής μειώνεται. Για πιθανούς αγοραστές και επενδυτές, η κατανόηση των τρεχουσών τάσεων και των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά είναι ζωτικής σημασίας.

Ιστοσελίδες όπως η Viotopo Real Estate https://www.viotopo.com, μια εξέχουσα αγορά ακινήτων στην Κύπρο, παρέχουν πολύτιμους πόρους και καταχωρήσεις για να βοηθήσουν στην πλοήγηση στην αγορά. Η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και η αξιοποίηση αξιόπιστων πηγών πληροφοριών, όπως η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, θα είναι απαραίτητη για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τα ακίνητα. Συνολικά, ενώ η αγορά συνεχίζει να παρουσιάζει ευκαιρίες, η προσοχή και ο στρατηγικός σχεδιασμός θα είναι το κλειδί για την πλοήγηση στο εξελισσόμενο τοπίο της κυπριακής αγοράς ακινήτων.