Κοινή εκδήλωση του ΜΟΥΣΕΙΟΥ LOGIC και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας

με θέμα την Αρχαία και σύγχρονη Εφοδιαστική Αλυσίδα με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα της Πιερίας

67
oplus_2