Η Υφυπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης

47

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν:

 • Την προστασία του καταναλωτή, με:
  • Αύξηση, από 30 σε 60 ημέρες της υποχρέωσης αναγραφής της προγενέστερης τιμής των προϊόντων, που ίσχυε πριν από τη μείωση, για την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών.
  • Ενδυνάμωση των υπηρεσιών ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
 • Την ενίσχυση της βιομηχανίας και της αγοράς, με:
  • Υποχρέωση ανάρτησης στο “Διαύγεια” των προστίμων για τα βιομηχανικά προϊόντα.
  • Απλοποίηση της διαδικασίας έναρξης επιχειρήσεων για τα logistics, έναν πολύ κρίσιμο κλάδο της οικονομίας.
 • Τη διευκόλυνση των επενδύσεων με:

Απλοποίηση διαδικασιών πιστοποίησης της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων και του Αναπτυξιακού Νόμου.

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης δήλωσε: «Με το παρόν νομοσχέδιο κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την προστασία του καταναλωτή και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Στόχος μας είναι μια δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη που θα ωφελήσει τόσο τους καταναλωτές όσο και την οικονομία συνολικά».