Δυνατότητα Μισθολογικής Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

765

Έχοντας επί 30ετία αναλάβει με γνώση, εμπειρία και επαγγελματική συνέπεια πληθώρα δικαστικών διεκδικήσεων μεγάλου αριθμού εργαζομένων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ, επικοινωνούμε μαζί σας, έπειτα από επιθυμία και προτροπή πολλών από εσάς, ήδη πελατών του Γραφείου μας από ενεργείς ή παλαιότερες υποθέσεις, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το πως μπορείτε να αναγνωρίσετε ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ την προϋπηρεσία που (τυχόν) είχατε στον ιδιωτικό τομέα, την οποία έχετε ήδη αναγνωρίσει βαθμολογικά, ώστε να αυξήσετε τις μηνιαίες αποδοχές σας, τόσο αναδρομικά όσο και στο μέλλον.

• ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ :

Έπειτα από νομική διερεύνηση του Γραφείου μας επί σχετικού ζητήματος που μας ετέθη από δημοσίους υπαλλήλους σχετικά με τη Μισθολογική αναγνώριση της συναφούς και βαθμολογικά αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας τους στον Ιδιωτικό Τομέα, αναλάβαμε την εκπροσώπησή τους μέσω Αγωγής που καταθέσαμε στο αρμόδιο Δικαστήριο. Ειδικότερα, το Δημόσιο αναγνωρίζει βάσει νόμου τόσο βαθμολογικά όσο και μισθολογικά την οποιαδήποτε είδους προϋπηρεσία, μέχρι 7 έτη, έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, σε ν.π.δ.δ. , σε όργανα και σε θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, τη συναφή προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, την αναγνωρίζει ΜΟΝΟ βαθμολογικά και ΟΧΙ μισθολογικά. Μάλιστα, το αίτημα της αποκατάστασης της παραπάνω αδικίας παραμένει διαχρονικά επίκαιρο από εργαζόμενους, συνδ. φορείς, πολιτικά κόμματα κλπ.

• Η ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ :

Οι δύο διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και ο ανεπίτρεπτος διαχωρισμός που αυτές επιφέρουν, οδηγούν σε έκδηλη ανισότητα (ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ), απαράδεκτη και μεροληπτική δημιουργία δύο κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων διότι, δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ακόμη και μη συναφή προϋπηρεσία, η οποία είχε παρασχεθεί στο δημόσιο τομέα, αυτή τους αναγνωρίζεται μισθολογικά, με συνέπεια να αμείβονται υψηλότερα από άλλους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι παρότι έχουν συναφή προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, εντούτοις, αυτή τους αναγνωρίζεται μόνο βαθμολογικά και όχι μισθολογικά. Εξάλλου, από τη νομική διερεύνησή μας προέκυψε και άλλη αντισυνταγματική ρύθμιση, καθώς δια νόμου θεσμοθετήθηκε μεροληπτική ευνοϊκή εξαίρεση από την παραπάνω διάταξη, υπέρ συγκεκριμένης – μεγάλης κατηγορίας δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς προφανή δικαιολογία ή αποχρώντα λόγο, εντείνοντας περαιτέρω την αδικία και την άνιση μεταχείριση. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στο νομικό μας οπλοστάσιο υπάρχουν σήμερα επαρκή επιχειρήματα και καταλυτικοί ισχυρισμοί που μπορούν να προσφέρουν νόμιμη και ισχυρή βάση για την ευδοκίμηση της Αγωγής. Τα δεδομένα αυτά είναι σημαντικό να τα πληροφορηθούν όλοι όσοι, ατυχώς, ανήκουν στην κατηγορία των ζημιωθέντων μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να ενεργήσουν προς το συμφέρον τους.

• ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΝ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :

Με βάση τα παραπάνω, δυνατότητα προσφυγής για τη Μισθολογική Αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, έχει κάθε υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. που : α) έχει προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και β) η οποία του έχει αναγνωριστεί Βαθμολογικά με Διαπιστωτική Πράξη.

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ :

Το οικονομικό όφελος που έχει ο κάθε υπάλληλος από τη Μισθολογική αναγνώριση της συναφούς και βαθμολογικά αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον δικαιωθεί δικαστικά, μεταφράζεται: 1) σε αναδρομικές αυξήσεις αποδοχών επί του βασικού μισθού του, που θα προκύψουν από την αυτόματη προαγωγή του σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια που θα έπρεπε να κατείχε κανονικά και που λόγω της παραπάνω άδικης νομοθετικής ρύθμισης δεν του χορηγήθηκαν, 2) τα κερδισμένα ΜΚ θα τον ακολουθούν στο εξής μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου και 3) θα υπάρξει επιπλέον όφελος και στη σύνταξή του.

• ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ :

Προς μέγιστη διασφάλιση, τα αγωγικά κονδύλια θα ζητηθούν αναδρομικά σε βάθος 5ετίας, διότι, σύμφωνα και με γνωμοδοτήσεις νομικών συμβούλων συνδ. φορέων πρέπει να διεκδικείται το μέγιστο χρονικό διάστημα. Τα κονδύλιά σας υπολογίζονται από εμάς με σύγχρονα προγράμματα και προσδιορίζονται με τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση.

• ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Υπάλληλος σε Δημόσιο 50 ευρώ – υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. κατόπιν συμφωνίας Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Στην περίπτωση υπαλλήλου που υπηρετεί στο Δημόσιο, η κατ΄ άτομο συμμετοχή περιορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ. Στην περίπτωση υπαλλήλου που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ. (Δήμο, Νοσοκομείο, ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ κλπ) η κατ΄ άτομο συμμετοχή προσδιορίζεται κατόπιν συμφωνίας για τον καθορισμό του ακριβούς αριθμού συμμετεχόντων, οπότε απαιτείται προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχει καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση, αμοιβή κλπ επί των ποσών που θα επιδικαστούν ή θα εισπραχθούν.

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Για να συμπεριληφθείτε σε ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, πρέπει να συμπληρώσετε τα ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ (εσωκλείονται άλλα 2 φύλλα) και μαζί με τα δικαιολογητικά να τα αποστείλετε ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ή με ΚΟΥΡΙΕΡ προς : Δικηγορικό Γραφείο Μανώλης Κουτλής – Γιώργος Κωφόπουλος, Ακαδημίας 69 ΑΘΗΝΑ 10678, καταβάλλοντας με ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ – ΕΛΤΑ το συνολικό ποσό για όλους τους συμμετέχοντες, α) εσωκλείοντας το αποδεικτικό πληρωμής της Ταχυδρ. Επιταγής, β) μια ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων και γ) αναγράφοντας ως ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ το όνομα της Υπηρεσίας σας. Τα έξοδα της αποστολής και της Ταχυδρομικής Επιταγής βαρύνουν τον αποστολέα. Η παράδοση των εγγράφων σας μπορεί να γίνει και στο Γραφείο μας μετά από ραντεβού.

• ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ :

  1. ΦΟΡΜΑ Ατομικών Στοιχείων.
  2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – Παράστασης Δίκης.
  3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (του Δημοσίου) Βαθμολογικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας σας στον Ιδιωτικό Τομέα.
  4. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ πρόσφατου μηνός (αναρτάται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής ΕΑΠ).
  5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ πληρωμής Ταχυδρ. Επιταγής του προβλεπόμενου ποσού για το σύνολο των συμμετεχόντων.

• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σας πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στο Γραφείο μας με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή ή ΚΟΥΡΙΕΡ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ έως 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

Διεκδικήστε τη Μισθολογική αναγνώριση της συναφούς και βαθμολογικά αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας σας στον Ιδιωτικό Τομέα, κερδίστε τα αναδρομικά που σας στέρησαν και κατοχυρώστε το δικαίωμά σας στο μέλλον. Η συμμετοχή σας σε Αγωγή είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωσή σας. Η πολυετής εμπειρία μας σε δικαστικό επίπεδο έχει να καταδείξει ότι, το μόνο βέβαιο να χαθεί οριστικά είναι αυτό που δεν διεκδικήθηκε ποτέ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ

Ακαδημίας 69 – 10678 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 : 3848258 – 210 3847368

Κιν : 6977 544 624   6977370944

manoliskoutlis@yahoo.gr   –  kofopoulosgeorge@gmail.com