Διασφάλιση της επάρκειας και της πίεσης του πόσιμου νερού σε περιοχές της Περίστασης και Καλλιθέας

121

Με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας και της πίεσης του πόσιμου νερού σε τμήματα των δημοτικών κοινοτήτων Καλλιθέας και Περίστασης, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) προέβη την περασμένη εβδομάδα σε εργασίες αντικατάστασης του παλαιωμένου και επιβαρυμένου με συχνές βλάβες δικτύου ύδρευσης.

Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε νέο δίκτυο μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 600 μέτρων με την χρήση αγωγών ΡVC DN200, τοποθετήθηκαν δυο (2) νέες κεντρικές δικλείδες (βάνες) προκειμένου σε περίπτωση βλάβης να διακόπτεται η υδροδότηση σε όσο δυνατό μικρότερα τμήματα και τοποθετήθηκαν δυο (2) νέες δικλείδες (βάνες) εκκένωσης του δικτύου ύδρευσης, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία προληπτικών καθαρισμών των αγωγών του δικτύου.

Με την υλοποίηση του νέου αγωγού μεταφοράς νερού θα εκλείψουν όλα τα προβλήματα της υδροδότησης (επάρκειας και πίεσης) στην περιοχή, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στην ΔΕΥΑΚ να μπορεί να ανταποκριθεί και σε νέα αιτήματα υδροδοτήσεων ακινήτων.

Η αναβάθμιση του δικτύου υδροδότησης αφορά σε τμήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων της Καλλιθέας και της Περίστασης, όπως και της περιοχής που εκτείνονται από την παράπλευρη οδό στο ύψος της Δ.Κ. Καλλιθέας και μέχρι την περιοχή της «Σουλτάρας».

«Κάθε επένδυση της ΔΕΥΑΚ σε μικρά ή μεγάλα έργα έχει ως προτεραιότητα την παροχή όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών προς τους δημότες. Σε αυτή την κατεύθυνση, προχωρούμε σε παρεμβάσεις όπου απαιτείται, ώστε να διασφαλίσουμε την επάρκεια και ποιότητα της υδροδότησης, εντοπίζοντας κάθε φορά τις ενδεδειγμένες λύσεις σε κάθε πρόβλημα που διαπιστώνουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σάββας Οφείδης.