Νέος Πρόεδρος στο Διεθνές Ίδρυμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

1402

Σε πιστή εφαρμογή του καταστατικού της Ανωτάτης Αρχής του Διεθνούς Ιδρύματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ανωτάτη Αρχή εξέλεξε τα τρία από τα εννέα μέλη της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα οι εκλεγέντες είναι ο κος Αθανάσιος Μπίντας, ως Πρόεδρος (αριστερά) και οι κ.κ. Γιουματζίδης Δημήτριος (επάνω δεξιά) και Αριστείδης Αγγέλου (κάτω δεξιά) ως μέλη.

Τα υπόλοιπα 6 μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ιδρύματος θα εκλεγούν μετά από αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα στις 7 Μαρτίου 2024.

Ας ελπίσουμε ότι με την νέα Διοίκηση του Αλεξανδρείου, όταν αυτή προκύψει στις 7 Μαρτίου, το όραμα για την προβολή του Ιδρύματος αλλά και του έργου του Μεγάλου Αλεξάνδρου να γίνουν επιτέλους πραγματικότητα.

Παραθέτουμε την Ανακοίνωση της Ανωτάτης Αρχής του Διεθνούς Ιδρύματος του Μνημείου του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την ενημέρωσή σας.