ΔΕΥΑΚ: Μείωση του ενεργειακού κόστους του Βιολογικού Καθαρισμού με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

145

Σε άμεσες ενέργειες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που απαιτείται για τη λειτουργία των υποδομών της, προχωρά η νέα διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης.

Στην κατεύθυνση αυτή, στις 9 Φεβρουαρίου 2024, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της,  η νέα διοίκηση κατέθεσε στον ΔΕΔΔΗΕ μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 1 ΜW, που θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών του Βιολογικού Σταθμού Κατερίνης.

Το έργο στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπώς του λειτουργικού κόστους της μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού και θα λειτουργήσει με τη μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού (net – metering). Εκτιμάται ότι με την εγκατάσταση και  λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου, θα καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος του ετήσιου ενεργειακού κόστους του Βιολογικού Καθαρισμού (2 εκ. kWh/ ετησίως), καθώς με τις προδιαγραφές του έργου θα παράγονται 1,5 εκ. kWh ετησίως και θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο από 200  – 250.000 ευρώ.

Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σάββας Οφείδης «διερευνούμε κάθε επιλογή και δυνατότητα για την εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο της μείωσης του λειτουργικού κόστους, με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την οικονομική εξυγίανση της επιχείρησης. Οφείλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ και ιδιαίτερα τον αναπληρωτή διευθυντή Θεοφάνη Αναγνωστόπουλο για την προετοιμασία του φακέλου, καθώς και την εταιρία SmartSun και τον διαχειριστή της εταιρίας κ. Δημήτρη Νικολαΐδη για την αφιλοκερδή εκπόνηση της μελέτης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΚ μελετά ήδη τη σταδιακή υλοποίηση αντίστοιχων έργων που αφορούν στις υπόλοιπες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, που θα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην μείωση των ετήσιων δαπανών που καταβάλλει η επιχείρηση για τις ενεργειακές της ανάγκες.