Διενέργεια εξετάσεων προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση λαντζών και αλιευτικών σκαφών έτους 2024

552

Ανακοινώνεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με (α) σχετική, θα
πραγματοποιηθούν εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση λαντζών και επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για το έτος 2024, συμφώνως με την διαδικασία που προβλέπεται στις (β) και (γ) σχετικές.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της προαναφερόμενης άδειας
ορίζονται οι 12-03-2024 και 21-03-2024, ενώ ο ακριβής χώρος διεξαγωγής αυτών θα οριστεί με νεότερη ενημέρωση. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν την ημέρα των εξετάσεων επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος ή λάντζα ανάλογα με το είδος της άδειας που απαιτούνται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα συνημμένα παραρτήματα I και ΙΙ ,τα οποία και σας επισυνάπτονται. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο από το Κ.Λ. Θεσσαλονίκης/ Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 13:30 έως και πέντε (05) ημέρες προ της ημερομηνίας εξέτασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 23133- 25844-842).