Η οικονομική εξυγίανση και η διαφάνεια στόχοι της νέας διοίκησης της ΔΕΥΑΚ

165

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη ματαίωση τριών διαγωνιστικών διαδικασιών ύψους 1 εκ. ευρώ

Η οικονομική εξυγίανση της επιχείρησης καθώς και η διαφάνεια στη διαχείριση αποτελούν τους βασικούς στόχους που θέτει η νέα διοίκηση της ΔΕΥΑΚ, με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Στους νέους στόχους αναφέρθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, ο νέος πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σάββας Οφείδης, ο οποίος υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη για ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο της λειτουργίας της επιχείρησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη ματαίωση τριών διαγωνιστικών διαδικασιών, ύψους 1 εκ. ευρώ που αφορούν στον έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση των Αντλιοστασίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, στις επισκευές του Η/Μ εξοπλισμού και στην προμήθεια και τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού.

Επιπλέον, ο κ. Οφείδης αναφέρθηκε στους στόχους που θέτει η νέα διοίκηση για την επενδυτική στρατηγική και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ποσότητα και ποιότητα του νερού, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και των υγρών αποβλήτων.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ προήλθε μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης που όρισε τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη.

Το νέο Δ.Σ.

Πρόεδρος: Σάββας Οφείδης

Αντιπρόεδρος: Ορέστης Φώτης

 

Τακτικά μέλη

Διαμαντοπούλου Ευαγγελία

Κοκαβίδης Γεώργιος

Παγωνίδης Ελευθέριος

Κεραμιδιώτης Ευστάθιος

Μπουσνάκης Αστέριος

Κασιμίδης Αριστείδης – μέλος «Μουσείο Πόλης»

Αναγνωστόπουλος Φάνης

Παλάγκα Ευαγγελία

Καλιακός Σοφοκλής

 

Αναπληρωματικά μέλη

Μιχαήλ Γεωργιάδης

Ιορδανίδης Παναγιώτης

Τσιουκάνης Κωνσταντίνος

Λάζος Χρήστος

Καρυπίδης Σάββας

Συμεωνίδης Ιωάννης

Κυριακίδης Γεώργιος

Παρλαπάνης Ιάσων «Μαστόδοντας»

Ηλιάδης Σταύρος

Ευαγγελοπούλου Ελένη

Κατανάς Νικόλαος