Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου: Ασφάλεια και υπηρεσίες στο μέγιστο βαθμό!

618

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ εκτός από τη συστηματική τεκμηρίωση της διαχείρισης δράσεων και λειτουργιών που άπτονται της Εταιρικής Υπευθυνότητας, προχωρά σε επιπλέον σημαντικά βήματα σε ότι αφορά στην ασφάλεια, όπως είναι η δημιουργία Σταθμών Ασφαλούς Στάθμευσης Φορτηγών.

Με σταθερά βήματα  και με συνέπεια η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προχώρησε σε Κοινωνικές Δράσεις ενδυνάμωσης και ενίσχυσης παραμέτρων οικονομικής, βιοποριστικής, γνωστικής και πολιτιστικής βελτίωσης του Εσωτερικού και του εφαπτόμενου Εξωτερικού της Περιβάλλοντος.

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, οι οδηγοί, οι κοινωνίες που αναπτύσσονται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής, ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι υδάτινοι πόροι και οι αποδέκτες.

Η συνεχής ενασχόληση και δέσμευση της Εταιρείας στον τομέα αυτό περιγράφεται στους Ετήσιους Απολογισμούς της και στις δεσμεύσεις της στους 13 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Κύριο μέλημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου βέβαια, είναι η ασφάλεια των οδηγών που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η διαρκής αναβάθμιση και συντήρηση της υποδομής αλλά και η συνδρομή των οδηγών μέσω της τήρησης των κανονισμών ασφαλούς οδήγησης.

Παράλληλα η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από προγράμματα και δωρεάν δράσεις κυρίως σε σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Η εταιρία οργανώνει και συμμετέχει σε μια πληθώρα δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την ίδια σε κοινωνικό μέτοχο που ενδιαφέρεται για τις ανάγκες της περιοχής στην οποία εκάστοτε δραστηριοποιείται. Στην τελευταία σημαντική δράση της, έριξε το βάρος στη δημιουργία Σταθμών Ασφαλούς Στάθμευσης Φορτηγών.

Σημειώστε πως τον Ιανουάριο του 2020 το Υπουργείο Υποδομών κάλεσε όλους τους Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους να συμμετέχουν σε ένα κοινό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., με σκοπό την ανάπτυξη Σταθμών Ασφαλούς Στάθμευσης Φορτηγών (Safe and Secure Truck Parking Areas).

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή προτείνοντας την κατασκευή δύο τέτοιων χώρων στο Αερινό (ένας ανά κατεύθυνση). Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, δρομολογήθηκε η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη συνολικά εννέα (9) Περιοχών Ασφαλούς Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων κατά μήκος του Διευρωπαϊκού Δικτύου (πυρήνα) εντός της Ελλάδος.

Η χρηματοδότηση της παραπάνω δράσης εντάχθηκε στο Connecting Europe Facility (CEF). Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέλαβε το γενικότερο συντονισμό της δράσης, μέσω των Γενικών Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Οι δύο Ασφαλείς και Προστατευμένοι Χώροι Στάθμευσης Φορτηγών στο Αερινό που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., περιλαμβάνουν στην κάθε κατεύθυνση: Συνολική έκταση περίπου 18.000 τετραγωνικών μέτρων, 36 θέσεις ασφαλούς στάθμευσης φορτηγών με δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (για απλή χρήση και για φορτηγά ψυγεία), κτίριο ανάπαυσης οδηγών, το οποίο περιλαμβάνει στεγασμένο και υπαίθριο χώρο με τις αναγκαίες υποδομές (τηλεόραση, τραπεζοκαθίσματα, αυτόματους πωλητές τροφίμων, ποτών και ειδών πρώτης ανάγκης, ψύκτη νερού κλπ), WC ανδρών / γυναικών, Showers ανδρών / γυναικών, κτίριο Η/Μ εγκαταστάσεων για τη στέγαση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του συνόλου των υποδομών του SSTPA και οικίσκο στέγασης εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού με ελεγχόμενη πρόσβαση.


Οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείας επιπέδου Silver (σύστημα 24ωρης παρακολούθησης, ελεγχόμενη είσοδος/έξοδος, περίφραξη, φωτισμός και σήμανση), το σύστημα στάθμευσης είναι με εισιτήριο, με μπάρες εισόδου/εξόδου και αυτόματα ταμεία πληρωμής και η εφαρμογή κρατήσεων επιτυγχάνεται σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, στον εξωτερικό χώρο του σταθμού, έξω από τον περιφραγμένο ασφαλή χώρο στάθμευσης των φορτηγών οχημάτων, διατίθενται εγκαταστάσεις με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό, 20 θέσεις στάθμευσης ΙΧ και 2 λεωφορείων και κτίριο WC.

Οι οδηγοί των φορτηγών διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις και υπόκεινται σε υποχρεωτικούς κανόνες ανάπαυσης, προκειμένου να μπορούν να εγγυηθούν για την άνεση και την ασφάλειά τους. Ειδικότερα, υπό το καθεστώς τακτικών ελέγχων των ταχογράφων των οχημάτων από τα αρμόδια Αστυνομικά Όργανα και την αποφυγή κυρώσεων, οι οδηγοί φορτηγών συχνά αναγκάζονται να σταματούν σε χώρους στάθμευσης κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου για υποχρεωτικό διάλειμμα και ανάπαυση, προκειμένου να μην υπερβούν τον επιτρεπόμενο αριθμό συνεχόμενων ωρών οδήγησης.

Σε αυτούς τους χώρους όμως, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορεί να πέσουν θύματα εγκληματικών ενεργειών εις βάρος είτε των ιδίων είτε των εμπορευμάτων που μεταφέρουν. Επιπλέον, μία από τις βασικές αιτίες τροχαίων ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών είναι η κόπωση/υπνηλία των οδηγών από τις συνεχείς ώρες οδήγησής τους. Συνεπώς, οι Ασφαλείς και Προστατευμένοι Χώροι Στάθμευσης είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ανάπαυσης και ασφάλειας για τους οδηγούς που εκτελούν οδικές μεταφορές, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι δύο Ασφαλείς και Προστατευμένοι Χώροι Στάθμευσης Φορτηγών στο Αερινό αποτελούν τους μόνους σταθμούς στην Ελλάδα που έχουν κατασκευαστεί εξολοκλήρου για την εξυπηρέτηση των οδηγών φορτηγών και δεν έχουν ενταχθεί σε υφιστάμενους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών. Αποτελούν τον πρώτο Σταθμό επί του αυτοκινητοδρόμου Ε-75 από την είσοδο και τον τελευταίος πριν την έξοδο από τη χώρα.

Έχουν τεθεί στη διάθεση των οδηγών από την 1η Νοεμβρίου χωρίς χρέωση, με στόχο την γνωριμία και την εξοικείωση των χρηστών με το χώρο και τις υπηρεσίες. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας τους προγραμματίζεται για τις αρχές του 2024.

Είπαμε, επειδή το ταξίδι δεν είναι μόνο ο προορισμόςη εταιρία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, φροντίζει το ταξίδι σας να είναι ασφαλές, σύντομο και ευχάριστο, προκειμένου να θέλετε συνεχώς να ακολουθείτε τη συγκεκριμένη διαδρομή.