Φίλοι Μουσείου Κατερίνης: Πρόγραμμα του συνεδρίου με θέμα: “Πρόσφυγες στην Πιερία: Ένας αιώνας μνήμης”

443