Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη στις εργασίες ασφαλτόστρωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

329

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, που πραγματοποιούνται, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ/ΠΕ Πιερίας (κωδικός έργου 2131ΠΙΕ001ΚΑΠ21).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συντήρηση των οδοστρωμάτων και της σήμανσης στο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΕ Πιερίας και η εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης για την αποκατάσταση φθορών και ζημιών με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο.

Ήδη πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης με αποκλεισμό της μίας λωρίδας κυκλοφορίας στην 4η Επαρχιακή Οδό Κατερίνης – Μοσχοποτάμου, στο τμήμα από τον κυκλικό κόμβο προς Παλαιό Κεραμίδι έως το 2ο ΕΠΑΛ .

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, η Αντιπεριφερειάρχης κα Σοφία Μαυρίδου μετέβη στο σημείο των εργασιών, όπου διενήργησε αυτοψία, για τη διακρίβωση της πορείας και της καλής εκτέλεσής τους, που στόχο έχουν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΕ Πιερίας.