Είσαι Επιχειρηματίας; Μάθε πόσο έτοιμος είσαι για την Ψηφιακή Μετάβαση

343

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με αστραπιαίους ρυθμούς και ο ψηφιακός κόσμος διαμορφώνει νέους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) αναγκάζονται να προσαρμοστούν ταχύτατα και αποτελεσματικά. Αυτές οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων και αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της συνολικής απασχόλησης. Ένα μεγάλο μέρος αυτών όμως, αναφέρει έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το DigitUp, (Ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων επιχειρήσεων), ένα έργο το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, αποσκοπεί στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ και των μικρών επιχειρήσεων. Μέσα από την ανάπτυξη της ψηφιακής ετοιμότητας, την παροχή πρόσβασης σε καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για τις ψηφιακές δεξιότητες και την υποστήριξη ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες “Βιομηχανίας 4.0”.

Το έργο DIGITUP δημιουργεί έναν καινοτόμο κύκλο μαθημάτων και εργαλεία αξιολόγησης για καθηγητές και εκπαιδευτικούς ΚΕΚ. Αυτοί, με τη σειρά τους, θα εκπαιδεύσουν στελέχη επιχειρήσεων για να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να επιτύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους, βασιζόμενοι στις αρχές της Βιομηχανίας 4.0 και των τεχνολογιών BIC.

Αυτή τη στιγμή η ομάδα του έργου, αποτελούμενη την Innovation Hive στην Ελλάδα, την GEInnova στην Ισπανία, τη Synthesis Center for Research and Education στην Κύπρο, την Prios Kompetanse στη Νορβηγία, την Consorzio Hypatia στην Ιταλία, τη Balkan Bridge στη Βουλγαρία και τέλος τον συντονιστικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανάπτυξης (EUDA) που εδρεύει στην Τσεχία, έχει ολοκληρώσει μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαλεία.

Φωτογραφία από το Kick-Off Meeting του έργου στην Πράγα

Αναλυτικότερα, το διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης το οποίο είναι διαθέσιμο για τη μέτρηση των ψηφιακών ικανοτήτων σε ΜΜΕ, προσδιορίζει τους τύπους ψηφιακών δεξιοτήτων που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τις ΜΜΕ και τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτό αποσκοπεί στη μέτρηση και αξιολόγηση του επιπέδου του ψηφιακού αλφαβητισμού και των δεξιοτήτων που βασίζονται στην τεχνολογία. Για τα παραπάνω έχει συνταχθεί τελική έκθεση (VET Handbook), η οποία αποτυπώνει τους στόχους, τις καλές πρακτικές και τα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων σε κάθε χώρα εταίρο και είναι διαθέσιμη εδω. Επιπλέον, μέρος αυτού του εργαλείου, ήταν η ανάπτυξη και παραγωγή ενός πρακτικού οδηγού για εκπαιδευτές ΚΕΚ, με στόχο τη διευκόλυνση των διδακτικών μεθοδολογιών τους που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στην τελική του φάση ταυτοχρονα βρίσκεται το ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα δοκιμαστεί και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις χώρες των εταίρων.

Η Innovation Hive, προσφέροντας καινοτόμες προσεγγίσεις και λύσεις για τη ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ, προωθεί την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον ψηφιακό κόσμο, μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και καθοδήγησης. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τις επιχειρήσεις και την ένταξή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό ακολούθησέ μας σε Instagram και TikTok και ενημερώσου.