Αναβάλλεται για το Σάββατο 11 Νοεμβρίου η συνάντηση για το πρώτο σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του έργου Breed

388

Αναβάλλεται για το επόμενο Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 10.00-12:00 το πρωί, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, η προγραμματισμένη για αύριο (Σάββατο 04/11), συνάντηση στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μέσω του έργου Breed.

Το έργο, όπως είναι γνωστό, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα SMP-COSME-2021-RESILIENCE, ενώ ο σκοπός της συνάντησης είναι να διαμορφωθεί ο πυρήνας του σχεδίου δράσης μέσα από συμμετοχικές δραστηριότητες και εργαστήρια, να καθοριστούν τα βασικά πεδία δράσης και να προταθούν επεμβάσεις.

Ο Δήμος Κατερίνης προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους είτε φορείς της κοινωνικής οικονομίας, οργανισμούς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, είτε άτομα που μπορούν να συμβάλουν, να συμμετάσχουν στην κοινή υλοποίηση του σχεδίου δράσης.