Αικατερίνεια 2023 : Το πρόγραμμα των Εκδηλώσεων

1067

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα Αικατερίνεια 2023 ανακοινώθηκε από τον Δήμο Κατερίνης και έχει ως ακολούθως: