Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου για τη Μουσειακή Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων: Μια γέφυρα από την ιστορική κληρονομιά στο δημιουργικό μέλλον της οικονομίας

376

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης παρέστη στα εγκαίνια της Μόνιμης Μουσειακής Έκθεσης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων στο Επιμελητήριο Πιερίας.

Η κυρία Μάνη περιηγήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους, οι οποίοι καταγράφουν την εξέλιξη της τεχνολογίας, της οικονομίας και της κοινωνίας μέσα από σημαντικά εργαλεία και εκθέματα.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η προσπάθεια του Επιμελητηρίου Πιερίας για τη διαφύλαξη του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας μας δεν θα περιοριστεί σε μια απλή αναδρομή στο παρελθόν, αλλά θα λειτουργήσει ως γέφυρα προς ένα βιώσιμο και δημιουργικό μέλλον.

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης δήλωσε:

«Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές τέχνες φαίνονται να υποχωρούν μπροστά στην εξάπλωση της τεχνολογίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσπάθεια του Επιμελητηρίου Πιερίας να συντηρήσει την κληρονομιά και τις τέχνες που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της χώρας μας.

Μέσα από αυτή την Έκθεση, η οποία αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου πολιτιστικό γεγονός, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, που έχουν είτε εγκαταλειφθεί είτε εξελιχθεί, αποκτούν έναν αξιόλογο χώρο αναγνώρισης και τιμής.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι μόνο μια αποτύπωση της ιστορίας, αλλά και έχει όλα τα εχέγγυα για να αναδειχθεί και σε έναν καταλύτη για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί στόχευση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η στήριξη της μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά και η διαμόρφωση πολιτικών, για την ενίσχυση των απαραίτητων δεξιοτήτων και της καινοτομίας σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας».