Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Επενδύουμε σταθερά στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας

483

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, εποπτευόμενο φορέα, υπαγόμενο στην αρμοδιότητά της.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κατσογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ιωάννης Σιταράς και ο Ταμίας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.

Η Υφυπουργός ενημερώθηκε διεξοδικά για τις δράσεις της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, ενώ τόνισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία και την οικονομία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του κλάδου στην καινοτομία, στην αειφόρο ανάπτυξη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και τη συμβολή της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του Υπουργείου Ανάπτυξης

Η κυρία Μάνη, μετά το τέλος της συνάντησης, δήλωσε:

«Η Ένωση Ελλήνων Χημικών εκπροσωπεί πάνω από 10.000 χημικούς, οι οποίοι συνεισφέρουν σε κρίσιμους τομείς, όπως – ενδεικτικά – η βιομηχανία, η έρευνα, η εκπαίδευση, η δημόσια υγεία.

Η συνάντησή μας συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εξέταση και υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του κλάδου.

Ως Υπουργείο Ανάπτυξης επενδύουμε σταθερά στο άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, με σταθερή επιδίωξη την επίτευξη κοινών στόχων για την ευημερία της κοινωνίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας».