Παρουσίαση από την Υφυπουργό Ανάπτυξης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Κύρωση της Πράξης της Γενεύης

273

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης κα Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου παρουσίασε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την «Κύρωση της Πράξης της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η οποία εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 2 Ιουλίου 1999», το οποίο ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο η Ελλάδα ολοκληρώνει την ενσωμάτωση των μέχρι σήμερα διεθνών συνθηκών για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα στο Ελληνικό σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Με τη ρύθμιση επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη προστασία των ημεδαπών βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων σε διεθνές επίπεδο μέσω ενός επικαιροποιημένου συστήματος διεθνούς κατάθεσης βιομηχανικών σχεδίων.

H προσχώρηση της Ελλάδας θα διασφαλίσει στους ημεδαπούς δικαιούχους τη δυνατότητα διεθνούς κατάθεσης, όπως γίνεται σήμερα με το διακανονισμό της Χάγης, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο.

H προστασία των σχεδιαστών και επιχειρήσεων, που θα δύνανται να επεκτείνουν την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων τους διεθνώς, θα ενισχυθεί και θα ενδυναμωθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα στη χώρα μας, όπως επίσης και η εξαγωγική παρουσία των ελληνικών προϊόντων διεθνώς με αντίκτυπο στην ανάπτυξη της χώρας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας και της συμβολής της στο ΑΕΠ της χώρας, η αύξηση των εξαγωγών και η αύξηση των θέσεων εργασίας.