Πώς μπορούν τα πλοία να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα;

476

Η ναυτιλία και ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελούν βιομηχανίες οι οποίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την κλιματική αλλαγή. Ως αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες των πλοίων θα πρέπει να πάρουν μερικά μέτρα προκειμένου να λειτουργούν με πιο βιώσιμο τρόπο, για το καλό του πλανήτη.

Ποια είναι όμως τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στα πλοία για να μειωθεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα; Ας δούμε την απάντηση παρακάτω.

Αύξηση απόδοσης των πλοίων

Ένα μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η επένδυση σε πιο καινούργια πλοία τα οποία καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Σε περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι δυνατό, μια ακόμη εναλλακτική είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα η ηλιακή, για την ενεργειακή τροφοδότηση των διαφόρων συσκευών του πλοίου.

Ωστόσο, υπάρχουν και μερικές ακόμη λύσεις, όπως για παράδειγμα η επένδυση σε ποιοτικό εξοπλισμό, καθώς και η συχνή συντήρηση του. Οι τακτικές αυτές συμβάλλουν στην μακροχρόνια εξοικονόμηση καυσίμου. Τα μηχανήματα τα οποία λειτουργούν σωστά, ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο διαρροών και απώλειας ενέργειας.

Ένα παράδειγμα αποτελούν οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές, γνωστοί και ως centrifugal separators. Βασική τους λειτουργία είναι ο διαχωρισμός και η εξάγνιση διαφόρων υγρών ουσιών ενός πλοίου, και η αποτροπή εκχύλισης τους στη θάλασσα. Σε περίπτωση που ο διαχωρισμός δεν γίνει σωστά, είναι εξαιρετικά πιθανό οι ρυπογόνες ουσίες να καταλήξουν στο περιβάλλον.

Σωστή διαχείριση των αποβλήτων

Τα πλοία παράγουν έναν μεγάλο αριθμό αποβλήτων σε διαφορετικές μορφές. Αυτό περιλαμβάνει υπολείμματα τροφίμων, καυσίμων, ή ακόμη και πλαστικά απόβλητα. Η μείωση τους αποτελεί το πρώτο βήμα για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Την ίδια στιγμή, σε ένα πλοίο μπορούν να εγκατασταθούν ειδικά συστήματα διαχωρισμού και ανακύκλωσης. Εξίσου απαραίτητη είναι η σωστή ενημέρωση του πληρώματος για το σύστημα διαχείρισης σκουπιδιών, έτσι ώστε να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν κάθε κατηγορία αποβλήτων.

Μείωση εκπομπών

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ναυτιλίας (IMO), τα μεγάλα πλοία απελευθερώνουν δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, καθώς και οξείδιο του αζώτου, τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση της ρύπανσης και την κλιματική αλλαγή.

Τα επίπεδα εκπομπών σχετίζονται εξίσου με την ταχύτητα. Όσο πιο γρήγορα κινείται ένα πλοίο, τόσο πιο ψηλά είναι τα επίπεδα των εκπομπών. Η επιβράδυνση της ταχύτητας είναι ένας τρόπος μείωσης των εκπομπών αυτών, καθώς και της κατανάλωσης καυσίμων.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού διαδρομής βοηθά ένα πλοίο να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του, χωρίς να πραγματοποιήσει άσκοπα μίλια. Αυτό σημαίνει λιγότερη κατανάλωση καυσίμων, και λιγότερες εκπομπές.

Πρόληψη διαρροής πετρελαίου

Environmental pollution caused by oil spill from the ship.

Οι διαρροές πετρελαίου είναι μια συνηθισμένη αιτία της θαλάσσιας ρύπανσης. Η εμφάνιση τους προκαλείται από ατυχήματα, βλάβες σε εξοπλισμό, ανθρώπινο λάθος, και άλλους παράγοντες. Συνεπώς, η πρόληψη για την εκδήλωση τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Για να επιτευχθεί όμως η πρόληψη αυτή, είναι απαραίτητη η σωστή συντήρηση των πλοίων. Εξίσου βοηθητική είναι και η εγκατάσταση δίσκων λαδιού ή απορροφητικών μαξιλαριών, τα οποία προειδοποιούν και απορροφούν πιθανές διαρροές.

Αν και η ναυτιλία έχει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, δε θα πρέπει να επηρεάζει το περιβάλλον. Με τον σωστό σχεδιασμό και τις κατάλληλες πρακτικές, όχι μόνο δεν επιβαρύνεται το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά την ίδια στιγμή αυξάνεται η απόδοση του πλοίου!