ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ | Ένα τέλος και μια νέα αρχή!

376

Το περίφημο κτίριο που κοσμεί τον τόπο μας, την Πιερία, και μένει βουβό τα τελευταία χρόνια, προφανώς θα αποκτήσει «Φωνή», θα αρχίσει να λειτουργεί για να εξυπηρετήσει το σκοπό και το όραμα αυτών που το έκτισαν.

Για την ιστορία να πούμε πως το ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ιδρύθηκε με συνεισφορές των Μακεδόνων της Διασποράς και τη στήριξη του Ελληνικού Κράτους. Λειτουργούσε δε βάσει ενός Καταστατικού το οποίο συνέταξε η Ανώτατη Αρχή, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ και έχει την απόλυτη ευθύνη της διοίκησης.

Τα τελευταία χρόνια έγινε καταστρατήγηση της ερμηνείας του Καταστατικού Λειτουργίας του με αποτέλεσμα να αρχίσει μια νομικίστικη διελκυστίνδα που είχε δυστυχώς ως αποτέλεσμα τη «Σιωπή» του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ Ιδρύματος.

Ευτυχώς, η παρέμβαση της Δικαιοσύνης έβαλε τάξη και το ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ πέρασε τελικά στα χέρια του αληθινού οικοδεσπότη του που είναι σύμπας ο Απόδημος Μακεδονικός Ελληνισμός.

Η απόφαση του Εφετείου δικαιώνει τον αληθινό ιδιοκτήτη που είναι αποκλειστικά και ΜΟΝΟ ο Απόδημος Ελληνισμός.

Στη δικαστική διαμάχη της Ανώτατης Αρχής με τους «οικούντες» στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ παρανόμως, όπως αποδείχθηκε με την απόφαση του Εφετείου, σθεναρή στάση κράτησε ο Απόδημος Ελληνισμός απανταχού της γης, όχι μόνο ηθικά αλλά και γενναίως οικονομικά.

Επιτέλους το θαυμάσιο αυτό ίδρυμα επ’ ονόματι του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων αυτών που κατέβαλαν «Ψυχή» για να το ιδρύσουν.

Είναι καιρός πλέον ο τόπος να κοιτάξει μόνο μπροστά στην πολιτιστική δημιουργία και να αφήσει ότι σάπιο στο παρελθόν.