Υπογραφή «Σύμβασης προμήθειας» για την «Προμήθεια μηχανήματος χωματουργικών εργασιών»

173

Από το δήμο Πύδνας-Κολινδρού ανακοινώθηκε η υπογραφή σχετικής σύμβασης για την προμήθεια μηχανήματος χωματουργικών εργασιών.

Ο Δήμαρχος κ. Ανέστης Μανώλας δήλωσε:

«Συνυπογράψαμε με εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας “Σύμβαση προμήθειας” για την “Προμήθεια μηχανήματος χωματουργικών εργασιών” συνολικού ποσού 117.428 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την προμήθεια του εν λόγω μηχανήματος ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων που θα έχει προμηθευτεί ο δήμος μας μετά την 1-9-2019 που αναλάβαμε τις ευθύνες του δήμου μας θα φθάσει τα οκτώ ( 8 ). Και όλα αυτά χωρίς να δανειστεί ο δήμος ούτε ένα ευρώ.

Οι προσπάθειές μας για τη βελτίωση των υποδομών του δήμου συνεχίζονται.»