Με… αλγόριθμο η επιλογή προσωπικού στο Δημόσιο

Σύντομα η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθάει για τη στελέχωση με τα καταλληλότερα πρόσωπα.

364

Στελέχωση του Δημοσίου μέσω… Τεχνητής Νοημοσύνης. Κι όμως, δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία αλλά για τον τρόπο με τον οποίο σε λιγότερο από δύο χρόνια οι κατάλληλοι δημόσιοι υπάλληλοι θα τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις.

Το… ψηφιακό Δημόσιο δεν απέχει τελικά πολύ από την ελληνική πραγματικότητα, καθώς αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά σε λίγους μήνες. Ηδη, το υπουργείο Εσωτερικών «τρέχει» τον σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την αποδοτική στελέχωση του Δημοσίου, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με όρους τεχνητής νοημοσύνης.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη στελέχωση του Δημοσίου γίνεται σήμερα: πραγματοποιείται σε έναν βαθμό μέσω χειροκίνητων βημάτων χαμηλής αυτοματοποίησης, ενώ στην πράξη αξιοποιούνται και συνδυάζονται πληροφορίες από πολλαπλά μητρώα και ψηφιακές υποδομές, τα οποία όμως δεν «επικοινωνούν» μεταξύ τους.

Την ίδια στιγμή, η επεξεργασία πληθώρας στοιχείων είναι χειροκίνητη, ενώ οι δημόσιοι φορείς υποβάλλουν τον προγραμματισμό και τις ανάγκες τους αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, και μάλιστα χρησιμοποιώντας – ακόμη – λογιστικά φύλλα Excel.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τόσο ο σχεδιασμός όσο και η λήψη αποφάσεων καθίσταται, όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών στα «ΝΕΑ», μια χρονοβόρα διεργασία, η οποία συνοδεύεται από υψηλό λειτουργικό κόστος.

Με την είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο θα δοθεί, όπως εκτιμάται, για πρώτη φορά η δυνατότητα για την αποτελεσματική αξιολόγηση και τον καθορισμό των απαιτήσεων στελέχωσης για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μια σειρά παραγόντων που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η υγεία και η εκπαίδευση, καθώς και κατηγορίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως η κεντρική κυβέρνηση, οι τοπικές Αρχές.

Ετσι, το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών του δημόσιου τομέα σε ανθρώπινο δυναμικό βάσει εξειδίκευσης και δεξιοτήτων, με ευέλικτο τρόπο. Θα παρέχεται στους φορείς, δηλαδή, η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων τους τεχνικές, που υπολογίζουν τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα μελλοντικά κενά εργασίας, την προσαρμογή των δεξιοτήτων στις θέσεις εργασίας, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών, τις αρμοδιότητες των θέσεων εργασίας, καθώς και τις δεξιότητες των υπαλλήλων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Μάλιστα, για να γίνει η e-τοποθέτηση του κατάλληλου υπαλλήλου στην κατάλληλη θέση θα λαμβάνονται υπόψη τόσο τα οργανογράμματα των φορέων, οι προβλεπόμενες δηλαδή θέσεις για τη λειτουργία τους, όσο και τα ιστορικά δεδομένα στελέχωσης, που είναι η πλήρωση θέσεων στους φορείς τα προηγούμενα χρόνια και η αποτύπωση των αναγκών που υπάρχουν ανά περίπτωση. Παράλληλα θα συνυπολογίζονται οι προτιμήσεις – άμεσες και υφιστάμενες – των φορέων για να καλυφθούν οι θέσεις τους.

Αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά

Σε όλη αυτή την… ψηφιακή εξίσωση σημαντικό ρόλο παίζουν και τα κριτήρια που αποτυπώνουν και προωθούν τους στόχους της κυβέρνησης και τις πολιτικές που αυτή ακολουθεί, αλλά και τα είδη θέσεων και η σημασία αυτά να καλυφθούν για την ορθή λειτουργία των φορέων. Σύμφωνα, δε, με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού καθορίζει όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη το έργο έχει ανατεθεί σε ανάδοχο και σε λιγότερο από έναν χρόνο αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πλατφόρμα για τη στελέχωση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε εννέα φορείς του Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο, συνολικού προϋπολογισμού 7.619.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), πρόκειται να… πιάσει δουλειά σε περίπου 10 μήνες στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στον ΟΑΕΔ, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια Αττικής, στα υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έργο αναμένεται να είναι έτοιμο, προκειμένου να αρχίσει να υλοποιείται στο σύνολο του Δημοσίου, σε περίπου ενάμιση χρόνο.