Να κατασκευαστεί γέφυρα στο ρέμα “Ξηρολάκι” στο Δήμο Δίου Ολύμπου

Ερώτηση Βουλευτών του ΚΚΕ

219

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης σχετικά με τη βελτίωση της διάβασης του ρέματος «Ξηρολάκκι» στον Δήμο Δίου Ολύμπου στην ΠΕ Πιερίας.

Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση επισημαίνονται τα εξής:

«Η Πιερία την τελευταία πενταετία βρίσκεται στο ”μάτι του κυκλώνα”, όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές. Οι καταστροφές, που έχουν υποστεί οι δημόσιες υποδομές αλλά και οι ιδιοκτησίες των κατοίκων της ΠΕ Πιερίας, έχουν ξεπεράσει κάθε δυσοίωνη πρόβλεψη.

Ένα ιδιαίτερο ευάλωτο σημείο που πλήττεται συνεχώς είναι η ιρλανδική διάβαση στο ρέμα Ξηρολακκίου που χωροθετείται στον Δήμο Δίου Ολύμπου και εξυπηρετεί το ΔΔ Αγίου Σπυρίδωνα και το ΔΔ Κονταριώτισσας, εγκυμονώντας πολλαπλούς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και αύξηση των θυμάτων (όπως αυτό αποτυπώθηκε στην τοπική κοινωνία, με την τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής κατά την εκπνοή του 2021, στο ρέμα της Ζλιάνα).

Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2017, έγινε εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 808 το έργο με τίτλο “Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς”, συνολικού προϋπολογισμού 24.959.326,72 ευρώ. Σε αυτό έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται και το υποέργο 7 με τίτλο “Επείγουσες Εργασίες για αποκατάσταση πρανών και διάβασης Ξηρολακίου επί της δευτερεύουσας επαρχιακής οδού Δ6”, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Να σημειωθεί όμως ότι οι συνεχείς επεμβάσεις που υλοποιούνται εδώ και δεκαετίες, μετά από κάθε πλημμύρα, στο υφιστάμενο ιρλανδικό ρείθρο (διάβαση) του ρέματος “ΞΗΡΟΛΑΚΚΙ”, είναι βραχείας διάρκειας και αποτελεσματικότητας έχοντας κυρίως σωστικό / αποτρεπτικό χαρακτήρα (καθαρισμός, εκβάθυνση, ανακατασκευή των αναχωμάτων του ρέματος, αλλά και αποκατάσταση του ρείθρου).

Ωστόσο, η οριστική διευθέτηση του προβλήματος, που είναι η κατασκευή γέφυρας (με τα συνοδά έργα διευθέτησης του ρέματος ανάντι και κατάντι του τεχνικού καθώς και τμήματα οδοποιίας που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή με την υφιστάμενη οδοποιία επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6), για τη βελτίωση της διάβασης του “ΞΗΡΟΛΑΚΚΙΟΥ”, έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο “γιοφύρι της Άρτας”.

Να σημειωθεί ότι η αίτηση (27.12.2010) για ένταξη (χρηματοδότηση), της μελέτης του προαναφερόμενου έργου, από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη 2007-2013” στον άξονα “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν εγκρίθηκε.

Με βάση τα παραπάνω Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για:

– Να υλοποιηθεί άμεσα, μέσω της αναγκαίας κρατικής χρηματοδότησης, το προαναφερόμενο έργο της κατασκευής της γέφυρας στο ρέμα Ξηρολακκίου, ώστε να γίνεται πλέον με ασφάλεια η μετακίνηση των πολιτών, αλλά και η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής γύρω από το ρέμα».