Κατερίνη: Διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα Κυριακή 11/06 – Δείτε που

211

 

Hμ/νία και ώρα Δήμος Περιοχή
11/6/2023
8:00 – 09:00
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΛΟΦΟΥ, ΡΑΧΗΣ, Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Μ. ΜΗΛΙΑΣ, Α. ΜΗΛΙΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ
11/6/2023
8:00 – 15:00
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
11/6/2023
14:00 – 15:00
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΛΟΦΟΥ, ΡΑΧΗΣ, Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Μ. ΜΗΛΙΑΣ, Α. ΜΗΛΙΑΣ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ