Κλειστά τα καταστήματα του Αγίου Πνεύματος

303

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Κατερίνης ανακοινώθηκε ότι “Όλα τα καταστήματα του Δήμου Κατερίνης αλλά και όλης της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας θα παραμείνουν υποχρεωτικά ΚΛΕΙΣΤΑ τη Δευτέρα 5 Ιουνίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την με αριθ. 380081(1068) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2780/τ.Β/03-06-2022.