Μπ.Σκούφα: «Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στον υπολογισμό της μηνιαίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας, απαιτούν νομοθετική παρέμβαση»

Ερώτηση της Βουλεύτριας Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ και 19 ακόμη Βουλευτών 

66

Την επίλυση των προβλήματος υπολογισμού του τρόπου με τον οποίο γίνεται η άρση ακινησίας των οχημάτων με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας,  ζητά με Ερώτηση της η Βουλεύτρια Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ελισσάβετ (Μπέτυ) Σκούφα, την οποία συνυπογράφουν 19 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Το θεσμικό πλαίσιο και οι αλλαγές

Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί στην Ερώτηση η κα Σκούφα, για όσους πολίτες δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να καταβάλουν ολόκληρο το ετήσιο χρηματικό ποσό των τελών κυκλοφορίας του οχήματός τους μπορούν μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους να το θέσουν  σε ακινησία για το επόμενο έτος,  χωρίς να πληρώσουν έτσι τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, διατηρούν το δικαίωμα να το θέσουν και πάλι σε κυκλοφορία («άρση ακινησίας») μέσα στην επόμενη χρονιά, πληρώνοντας μια αναλογία των τελών κυκλοφορίας που θα αντιστοιχεί στους μήνες που το όχημα θα βρίσκεται σε κυκλοφορία. Ωστόσο, με την παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/2016 αντικαταστάθηκε το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992, μεταξύ των οποίων προβλέφθηκε ότι «Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής».

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής

Δεδομένου ότι η δήλωση του οχήματος σε ακινησία και αντιστρόφως γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη του, η συγκεκριμένη  πρόβλεψη έχει δημιουργήσει προβλήματα τόσο σε αρκετούς ιδιοκτήτες όσο και στις περισσότερες ΔΟΥ που καλούνται εκ των υστέρων να «επιλύσουν το πρόβλημα» και να εξηγήσουν τη νομοθετική πρόβλεψη, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει την ακινησία του οχήματός τους σε λάθος χρονική στιγμή, επιβαρυνόμενοι με τέλη κυκλοφορίας για μήνα που θα συνεχίσει το όχημα να είναι σε ακινησία ή νομίζοντας ότι ο μήνας που θα το κυκλοφορήσουν έχει διάρκεια πχ 30 ημερών από την ημερομηνία επανακυκλοφορίας του, δεν δηλώνουν και τον επόμενο ημερολογιακό μήνα εντός του οποίου εκτείνεται η περίοδος των ημερών που επιθυμούν πραγματικά να το κυκλοφορούν νόμιμα και καταλήγουν να το κυκλοφορούν παράνομα.

‘Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά  πρόκειται προφανώς για λάθος των χρηστών – πολιτών και όχι για πρόθεση εξαπάτησης του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει  είτε να προβλεφθεί η ακινησία και κίνηση των οχημάτων κατά χρονικές περιόδους που αντιστοιχούν σε τριαντακονθήμερα και όχι απαραίτητα σε ημερολογιακούς μήνες (όπως είναι σήμερα), είτε να υπάρξει  στην βελτίωση της συγκεκριμένης εφαρμογής που να δέχεται τις δηλώσεις ημερομηνιών των χρηστών – πολιτών, προσαρμόζοντας αυτόματα την περίοδο της επανακυκλοφορίας του οχήματος στους ημερολογιακούς μήνες, όπως προβλέπει η υπάρχουσα νομοθεσία.

Τα ερωτήματα

Στην Ερώτηση τους, οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση για το εάν είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει προκύψει στα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Επικρατείας, και εάν βεβαίως υπάρχει η  πρόθεση νομοθετικής παρέμβασης και σε ποια κατεύθυνση.