Τέμπη τώρα: απομάκρυνση του εστιατορίου του τραίνου (φωτο)

182

Η άμορφη μάζα που φαίνεται είναι το εστιατόριο του τραίνου.