Παροχή οικονομικών δεδομένων από το Επιμελητήριο Πιερίας

130

Το Επιμελητήριο Πιερίας πληροφορεί τα μέλη του, ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνουν ενημέρωση και πληροφορίες στο πλαίσιο της οικονομικής τους δραστηριότητας για την οικονομική και συναλλακτική συμπεριφορά νομικών προσώπων στην Ελληνική επικράτεια με τους οποίους συναλλάσσονται, για την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συναλλαγών.

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης με τα στοιχεία των υπό διερεύνηση συναλλασσόμενων (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Επωνυμία, Διεύθυνση).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Πιερίας στο τηλ: 235102321 ή στο e-mail: [email protected]