Δήμος Δίου-Ολύμπου: Χρηματοδότηση ύψους 2,1 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αναβάθμιση υποδομών άρδευσης

191

Με το ποσό των 2.093.436,47€ χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών άρδευσης, στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1.

Η αναβάθμιση αφορά γεωτρήσεις και αντλιοστάσια του Δήμου εξυπηρετούν τις ανάγκες των παραγωγών στη Δημοτική Ενότητα Δίου, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος.

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε η Αντιδημαρχία Ανάπτυξης και Προγραμματισμού σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί:
– Η αντικατάσταση υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα.
– Η αντικατάσταση υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων με νέους, με ενσωματωμένες διατάξεις ρύθμισης στροφών και ελέγχου κινητήρων.
– Η ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμών και τηλε-ελέγχου.
– Ο προσδιορισμός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά δραστηριότητα.
– Η αναλυτική καταγραφή ενεργειακής κατανάλωσης.

Tο ζήτημα της άρδευσης αποτελεί προτεραιότητα, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Σημειώνεται ότι παράλληλα κατασκευάζεται και ο νέος ταμιευτήρας νερού στην περιοχή της Βροντούς.