Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Λύση στο πρόβλημα των κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου

Βελτίωση εξωδικαστικού μηχανισμού - Θετική ρύθμιση για παλιννοστούντες

172

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια, δίνεται λύση στο διαχρονικό πρόβλημα που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους πραγματικούς ιδιοκτήτες να αποκτήσουν, μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο αγοράς, οριστικούς τίτλους ιδιοκτησίας.

Επίσης, με το νομοσχέδιο επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

  • Η υποχρεωτική αιτιολόγηση της απόρριψης πρότασης ρύθμισης.
  • Η δυνατότητα ένταξης στο μηχανισμό και όσων έχουν οφειλές σε ένα μόνο φορέα, όπως για παράδειγμα στα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο.
  • Η δυνατότητα διατήρησης των ενήμερων ή ρυθμισμένων οφειλών στη πρόταση ρύθμισης, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, υπό προϋποθέσεις.
  • Η διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, σε περίπτωση προεξόφλησης αυτών.
  • Η μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και η μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό. Πλέον, το νέο επιτόκιο διαμορφώνεται σε 3% σταθερό, από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες, που ήταν έως σήμερα.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ρύθμιση που προβλέπει αναδρομική ισχύ των αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλλινοστούντων Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ένα δίκαιο αίτημά των ομογενών μας ικανοποιείται σήμερα.