Εργασίες αποκατάστασης φθορών στην Πλατεία Δημαρχείου

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων άνωθεν του Δημοτικού Πάρκινγκ Β’ θα γίνει τοποθέτηση των ασανσέρ

112

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης επισκευών & εκτεταμένου καθαρισμού στο σιντριβάνι της πλατείας Δημαρχείου, σε εξέλιξη είναι την τρέχουσα περίοδο, από την Εταιρεία δημοτικών πάρκινγκ «Πόλις» του Δήμου Κατερίνης, οι εργασίες αποκατάστασης φθορών στην συγκεκριμένη πλατεία, άνωθεν του δημοτικού πάρκινγκ Β’  (Κλίμακα Α’ & Κλίμακα Β’), στα παρτέρια – πέριξ των ασανσέρ.

Ειδικότερα, οι εργασίες κρίθηκαν επιβεβλημένες, προκειμένου να τοποθετηθούν και να τεθούν σε λειτουργία τα ασανσέρ, καθώς κατόπιν αυτοψίας διαπιστώθηκε πως η οροφή του πάρκινγκ στα κρίσιμα αυτά σημεία δεν είναι υδατοστεγανή και εισέρχονται νερά ακόμη και σε περιόδους όπου δεν βρέχει.

Πιο συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι εισέρχονται νερά, τα οποία συμπαρασύρουν χώματα από τα υπερκείμενα παρτέρια και όλα μαζί καταλήγουν από τα πλευρικά τοιχώματα των κλιμάκων στο τελευταίο υψομετρικά επίπεδο που είναι το φρεάτιο ασανσέρ. Παράλληλα, υπάρχει επιβάρυνση από την κακή ρύθμιση του αρδευτικού συστήματος των παρτεριών της πλατείας με αποτέλεσμα να υπερχειλίζουν νερά με χώματα προς χαμηλότερα υψόμετρα.

Όπως σημειώνει η πρόεδρος της Εταιρείας δημοτικών πάρκινγκ «Πόλις», Ασημίνα Πούλιου – Περδίκη, η οποία συντονίζει τις παρεμβάσεις: «Σε πρώτη φάση προχωρήσαμε στη συντήρηση με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων τμημάτων (μαρμάρων, αρμών) και τη στεγανοποίηση της δεξαμενής του σιντριβανιού από εξειδικευμένο συνεργείο εφαρμογής συστήματος υδατοστεγανότητας. Στην παρούσα φάση, προκειμένου να τοποθετηθούν και να τεθούν σε λειτουργία τα ασανσέρ, προχωράμε στην απομάκρυνση των παρτεριών. Με το πέρας των εργασιών θα γίνει και διαμόρφωση του χώρου για την αισθητική του βελτίωση».