Εξετάσεις απόκτησης άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση λαντζών και αλιευτικών σκαφών έτους 2023

ΣΧΕΤ: Η Αριθμ. Πρωτ:2131.9/1207/16-02-2023 Ανακοίνωση ΚΛΘ/ΛΑ/ΓΓΑ (μ.π.σ)

117

Ανακοινώνεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση λαντζών και επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για το έτος 2023.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της προαναφερόμενης άδειας ορίζεται η 04/04/2023 και 25/04/2023. Ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα οριστεί με νεότερη ενημέρωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα συννημένα παραρτήματα I και ΙΙ ,τα οποία και σας επισυνάπτονται. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο από το Κ.Λ. Θεσσαλονίκης/ Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 13:30 έως και πέντε (05) ημέρες προ της ημερομηνίας εξέτασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 2313325844-842).

Η εξέταση θα είναι θεωρητική και πρακτική, η δε εξεταστέα ύλη ορίζεται ως ακολούθως:
Η θεωρητική εξέταση θα περιλαμβάνει:
α) Διεθνής Κανονισμός προς αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα.
β) Βασικές γνώσεις για τα απαιτούμενα πυροσβεστικά- σωστικά μέσα των σκαφών και επίδειξη του τρόπου χρήσης αυτών.

Η πρακτική εξέταση θα περιλαμβάνει:
α) Διαφόρους χειρισμούς του σκάφους.
β) Χρήση σωστικών –πυροσβεστικών μέσων.

Δικαιολογητικά

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ