Πότε θα δοθεί το επίδομα 300 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

188

Μακροχρόνια άνεργοι που έχουν ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης και έχουν κλείσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των πέντε ετών από τις 18 Απριλίου 2022 και μετά, πρόκειται να λάβουν το εφάπαξ επίδομα του ΟΑΕΔ, το ύψος του οποίου είναι 300 ευρώ.

Πότε θα πληρωθεί το εφάπαξ επίδομα 300 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

Επισημαίνεται πως οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να καταθέτουν διαδικτυακά τη σχετική αίτησή τους μέσω του gov.gr και η πληρωμή του ποσού αναμένεται να καταβληθεί έως τα τέλη του Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπαίνουν στην ψηφιακή πλατφόρμα – μέσω των προσωπικών κωδικών του TAXISNet – και καταχωρίζουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (αριθμός IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάστασή τους.

 Τι ισχύει με το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης

Υπενθυμίζεται ότι όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει ατομικό σχέδιο δράσης, θα πρέπει να το μετατρέψουν σε ψηφιακό ατομικό σχέδιο. Συγκεκριμένα, μπορούν να εισέρχονται με κωδικούς TAXISNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του ατομικού σχεδίου δράσης ώστε να μετατραπεί αυτόματα σε ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης.

Βέβαια, όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει ατομικό σχέδιο δράσης, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε δια ζώσης.

Ποια τα κριτήρια για το εφάπαξ επίδομα 300 ευρώ

Βέβαια, πέρα από το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης και το κλείσιμο της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας άνω των πέντε ετών από τις 18 Απριλίου 2022 και μετά, ισχύουν και συγκεκριμένα κριτήρια για το εφάπαξ επίδομα των 300 ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Για παράδειγμα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό.

Ως εκ τούτου, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής:

  • Έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας, χωρίς εξαρτώμενα μέλη
  • Έως 16.000 ευρώ για τους εν διαστάσει συζύγους, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο
  • Έως 24.000 ευρώ για έγγαμους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο
  • Έως 27.000 ευρώ για μονογονείς (άγαμοι, σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένοι που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα), το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο