Ο Κιτιξής Κωνσταντίνος στην Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου

104

Ο Κιτιξής Κωνσταντίνος ορίστηκε μέλος της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγης-ΟΦΥΠΕΚΑ, ως εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.