Γιώργος Κωνσταντόπουλος: Αλληλεγγύη στην πράξη τώρα!

171

Ας ενώσουν τις δυνάμεις τώρα ΣΕΒΕ , ΣΕΒ και ΣΒΕ !!!

Οικονομική Διπλωματία όχι με λόγια αλλά με πράξεις!

Να παρθεί σήμερα απόφαση των Προέδρων και των ΔΣ των τριών Φορέων για ανάληψη κοινής δράσης για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας !

Καιροί ου μενετοί!!

Η Ελλάδα δεν παράγει μόνο και εξάγει αγαθά και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο αλλά δείχνει και το ανθρώπινο πρόσωπο των παραγωγικών επιχειρήσεων της !

Το καραβάνι αλληλεγγύης πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και όλα τα μέλη των ΣΕΒΕ, ΣΕΒ και ΣΒΕ να μην σταματάνε να το γεμίζουν!

Κανένας μας δεν έκανε συμβόλαιο με τον Θεό για συνέχιση της όποιας ευημερίας του!

Οι γέφυρες φιλίας κτίζονται σε δύσκολες στιγμές με θυσίες και άμεσες ουσιαστικές ενέργειες όταν πρέπει εκεί που πρέπει

Η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζουν σήμερα όλο τον κόσμο να ξαναδεί ποιοι είμαστε από που ερχόμαστε που βρισκόμαστε και προς τα που πηγαίνουμε!!