Δήμος Δίου-Ολύμπου: Ενίσχυση του στόλου καθαριότητας με ένα νέο απορριμματοφόρο 22 κυβικών μέτρων

143

Με ένα νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο – πρέσσα, χωρητικότητας 22 κυβικών μέτρων, ενισχύθηκε ο στόλος καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Πρόκειται για ένα νέο όχημα από μία σειρά πολλών νέων μηχανημάτων και οχημάτων με τα οποία εξοπλίζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, από προγράμματα και ίδιους πόρους, των οποίων οι διαγωνισμοί έχουν ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα παρελήφθησαν:
ꞏ 3 απορριμματοφόρα
ꞏ 1 καδοπλυντήριο
ꞏ 1 δορυφορικό απορριμματοφόρο
ꞏ 1 απορριμματοφόρο – πρέσσα 22 κυβ. μ., και
ꞏ 2 ημιφορτηγά pickup 4X4

Ο παρακάτω εξοπλισμός και οχήματα βρίσκονται στη διαδικασία παραλαβής:
ꞏ 8 ανοιχτά containers
ꞏ 1 απορριμματοφόρο – πρέσσα 16 κυβ. μ.
ꞏ 1 καλαθοφόρο
ꞏ 1 γκρέιντερ, και
ꞏ 1 τριαξονικό φορτηγό με γάντζο

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται οι αυξημένες ανάγκες στην καθαριότητα των δώδεκα κοινοτήτων του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.