Πρόσκληση σε ημερίδα των Φίλων Μουσείου Πόλης Κατερίνης

46

Οι Φίλοι Μουσείου Πόλης Κατερίνης σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Μουσεία Πόλης στην Ελλάδα: Αναγκαιότητες, οράματα και προκλήσεις. Μια συζήτηση με αφορμή την Κίνηση Πολιτών για την ίδρυση Μουσείου Πόλης στην Κατερίνη» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, στο Πολιτιστικό Κέντρο “ΕΚΑΒΗ” του Δήμου Κατερίνης, στον 1ο όροφο και τις ώρες 10:00-14:00 και 17:00-19:30.

Πρόγραμμα ημερίδας

Α’ Μέρος

10:00 – Προσέλευση, ανακοινώσεις, χαιρετισμοί (Υποδοχή, παρουσιάσεις: Πέτρος Κώρης, εκπαιδευτικός)
10:30 – 14:00: «Μουσεία πόλης: Μουσειολογικές παράμετροι και πρακτικές»
(Συντονισμός: Άρης Κασιμίδης – Εκπαιδευτικός )
10:30 – 10:50: Μάρλεν Μούλιου, Επικ. Καθηγήτρια Μουσειολογίας ΕΚΠΑ: «Τι πόλεις και τι μουσεία πόλεων χρειαζόμαστε; Τρέχουσες διεθνείς τάσεις, εγχώριες ανάγκες»
11:00 – 11:20: Αίγλη Δημόγλου, Δρ Ιστορίας, προϊσταμένη Διεύθυνσης Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π Δήμου Βόλου: «Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: σκέψεις με αφορμή την ίδρυση και τη λειτουργία του»
11:30 – 12:00: Σχολιασμός, συζήτηση
12:00 – 12:20: Διάλειμμα για καφέ
12:30 – 12:50: Ιουλία Πεντάζου, Επίκ. Καθηγήτρια Ανθρ. Επιστημών & Ψηφιακών Μέσων, Πανεπ. Θεσσαλίας: «Ψηφιακή τεχνολογία για Μουσεία Πόλεων: η αξιοποίηση του συμμετοχικού σχεδιασμού και του πληθοπορισμού»
13:00 – 13:20: Μαρία Βλαχάκη, Ιστορικός, Δρ Ιστορικής και Μουσειακής Εκπαίδευσης, Πανεπ. Θεσσαλίας: «Συνεργατικές δράσεις μουσείου και σχολείου για την ιστορική εκπαίδευση και την πολιτισμική αειφορία»
13:30 – 14:00: Σχολιασμός, συζήτηση
14:00 – 17:00: Διακοπή για γεύμα, ανάπαυση

Β’ Μέρος

17:00 – Προσέλευση (Υποδοχή, παρουσιάσεις: Περικλής Σιβρής, εκπαιδευτικός)
17:30 – 19:30: «Μουσείο πόλης Κατερίνης: δεδομένα και προτάσεις» (Συντονισμός: Βάϊα Αγγέλη, Δρ Επιστημών της Αγωγής)
17:30 – 17:50: Νικόλαος Γραίκος, Δρ Ιστορίας Τέχνης ΑΠΘ: «Προετοιμάζοντας το Μουσείο Πόλης της Κατερίνης: πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και εθνογραφικές ερευνητικές πρακτικές»
18:00 – 18:20: Μαρία Χρυσοχοΐδου, προΐστ. ΓΑΚ Ν.Πιερίας: «Ο θαυμαστός κόσμος των αρχείων: ανακαλύπτω και αξιοποιώ τις πηγές των Γενικών Αρχείων του Κράτους»
18:30 – 19:00: Βίκη Μανιάτη, Αρχιτέκτων, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ Πιερίας «Ένα μουσείο για την πόλη μας. Προτάσεις, δράσεις, προοπτικές”.
19:00 – 19:30: Σχολιασμός – συζήτηση