Ανάγκη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στον Πλαταμώνα Πιερίας

197

Επισυνάπτουμε την ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα «Ανάγκη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στον Πλαταμώνα Πιερίας» και την σχετική απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς :  Τoν κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τoν κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Πλαταμώνα Πιερίας, μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει η πρόσφατη έντονη βροχόπτωση στην κοινότητά τους. Μας μετέφεραν οι ως άνω ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σχεδόν ένα χρόνο που η έντονη βροχόπτωση προκαλεί εκτεταμένες πλημύρες στους δρόμους του Πλαταμώνα, μεταφέροντας τόνους λάσπης και φερτών υλικών και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στις εμπορικές επιχειρήσεις τους, στα αυτοκίνητα των κατοίκων και στις υποδομές. Ζητούν οι ως άνω κάτοικοι να προχωρήσουν άμεσα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή τους, να καθαριστούν τα ρέματα για τη μελλοντική θωράκισή της από παρόμοιες καταστροφές.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να ενεργήσετε καταλλήλως, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, ώστε να προχωρήσουν άμεσα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στον οικισμό Πλαταμώνα του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» κ. Κυριάκο Βελόπουλο, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μέσω της ΣΑΕ 055 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα του προγράμματος με κωδικό 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας»», προβλέπεται η χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/7207/07-03-2017 (Α.Δ.Α. : Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό, για τον Δήμο Δίου-Ολύμπου αποφασίστηκε χρηματοδότηση ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤ. ΠΟΣΟ
2020 16.06.2020 16.06.2022 36988 150.000,00
2020 11.12.2020 11.12.2022 87143 350.000,00

 

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων το έτος 2022 ο Δήμος Δίου – Ολύμπου χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 386.310,00ε, ενώ με ίδιο ποσό είχε χρηματοδοτηθεί και κατά το προηγούμενο έτος.

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83575/08-12-2022 (Α.Δ.Α.: ΡΕΩΖ46ΜΤΛ6- Ν2Θ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου», αποφασίστηκε η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ποσό ύψους 7.000.000,00€.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 86102/14-12-2022 έγγραφο έχουμε προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Δίου Ολύμπου και, όταν λάβουμε τις σχετικές απαντήσεις, θα επανέλθουμε με συμπληρωματικό έγγραφο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Στυλιανός Πέτσας